Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4

 

Siedziba

Adres:

ul. Rejtana 30, 35-310 Rzeszów

Telefon:

Fax:

17 748 27 00

17 852 90 88

Strona WWW:

www.zso4.rzeszow.pl

E-mail:

sekretariat@zso4.resman.pl

Godziny pracy:          

poniedziałek, wtorek, środa,czwartek, piątek  7.30 - 15.30

 

Dyrektor

Imię i nazwisko:

Jolanta Pietrasz

Siedziba:

ul. Rejtana 30, 35-310 Rzeszów

Telefon:

017 748 26 99

tel. służbowy 885 971 489

E-mail:

sekretariat@zso4.resman.pl

Kompetencje:

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa

zgodnie ze Statutem ZSO Nr 4, rozdział II, paragraf 13

Przyjmowanie stron:   

codziennie od 11.00 do 13.00

Godziny pracy:

8 godzin dziennie

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ZSO4:

klauzula informacyjna

Inspektor Ochrony Danych

Imię i nazwisko:      

Tomasz Bodziony

E-mail:

iod3@erzeszow.pl

 

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XLVIII/797/2009 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zmiany siedziby XII Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie oraz utworzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie.

Uchwała Rady Miasta z 27.01.2009 r

Uchwała Nr LXIX/1287/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum Nr 7 oraz XII Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie.

Uchwała z dnia 25.02.2014 r

uzasadnienie

 

Struktura organizacyjna:

W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie wchodzą: XII Liceum Ogólnokształcące Integracyjne, Szkoła podstawowa Nr 30 z Odziałami Integracyjnymi, Przedszkole Publiczne Nr 34

 

Statut ZSO Nr4:

Statut ZSO Nr 4

 

Zadania szkoły:

Zadania zgodne z postanowieniem Statutu szkoły, Rozdział II §3 - §6

Informacja o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw:

  1. Interesantów przyjmuje Dyrektor szkoły, wicedyrektor, pedagog szkolny, nauczyciele oraz pracownicy administracji.

  2. Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

  3. Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową, drogą elektroniczną

  4. Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki

  5. Oryginały pism wpływających oraz kopie odpowiedzi na pisma przechowywane są w teczkach zgodnie z rzeczowym wykazem akt

  6. Sprawy nie wymagające odpowiedzi w formie pisemnej załatwiane są przez ustne udzielenie informacji

  7. Wszystkie sprawy urzędowe, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, załatwiane są w sekretariacie i księgowości szkoły w dni robocze w godzinach 7:30 – 15:30 oraz w środy do godz. 17:00

  8. Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki w myśl art. 16 ust. 1 ustawy o dip.

 

Prowadzenie sprawy:

Szkoła prowadzi i rejestruje sprawy wg rzeczowego wykazu akt

 

Statut lub forma prawna:

Szkoła jest jednostką budżetową, działająca na podstawie ustawy o systemie oświaty, przepisów szczegółowych wydanych na jej podstawie oraz statutu szkoły.

Ustawa o systemie oświaty

 

Finanse i majątek:

Wartość netto majątku szkoły wynosi: 15.960.525 zł.

 

Bilans finasowy:

file/47013/finanse_str.1.jpg

file/47014/finanse_str.2.jpg

 

Rejestry ewidencji:

- szkolny zestaw programów nauczania,

- arkusze ocen,

- księgi protokołów rady pedagogicznej,

- księga zarządzeń dyrektora szkoły,

- rejestr korespondencji,

- rejestr wydawanych legitymacji nauczycielskich,

- ewidencja druków ścisłego zarachowania,

- ewidencja majątku szkoły,

- planowanie i sprawozdawczość,

- dokumentacja księgowa i płacowa,

- księga uczniów

 

 

 

Informacje nieudostępnione:

Zgodnie z art. 10 pkt.1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2014r. poz.782) "Informacja publiczna, która nie została udostęponiona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek".

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

Wniosek

 

Informacja z przebiegu i efektów kontroli:

Okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych ZSO Nr 4

 

Data opracowania

15.09.2014 r.

 

Opracowanie:

zespół pracowników szkoły

 

Zatwierdził:

Jolanta Pietrasz – dyrektor szkoły

 

Opublikował(a): 31.10.2019 11:08, Jolanta Pietrasz
Wytworzył(a): 31.08.2009 08:23, Jolanta Pietrasz
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13419734
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl