Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego


 

 Siedziba

Adres

ul. Wyspiańskiego 16a, 35-111 Rzeszów

Telefon
Fax

17 74 82 120
17 74 82 112

E-mail
www
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

sekretariat@zso3.resman.pl
www.8lo.rzeszow.pl, www.gim3.rzeszow.pl
ZSO3_Rzeszow/skrytka

Godziny pracy

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

 

 Dyrektor

Imię i nazwisko

Anna Murias

Siedziba

ul. Wyspiańskiego 16a, 35-111 Rzeszów

Telefon
Fax

17 74 82 120
17 74 82 112

E-mail
www

sekretariat@zso3.resman.pl
www.8lo.rzeszow.pl, www.gim3.rzeszow.pl

Kompetencje

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa, ujęte w Statucie Szkoły - rozdział 4 § 13 

Godziny pracy

od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00

  

Forma i podstawa prawna

  •  Jednostka budżetowa prowadzona przez Gminę Miasto Rzeszów

  • Akt Założycielski Kuratora Oświaty z dnia 17.09.1992 r. oraz Uchwała Rady Miasta Nr LXVIII61/2002

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późn. zmianami)

 

Struktura organizacyjna

W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego wchodzą VIII Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Nr 3.

Schemat organizacyjny szkoły pobierz

 

Statut

 Statut szkoły pobierz

 

Zadania

Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej, profilaktycznej oraz opiekuńczej.

Stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów, uwzględniając indywidualne zainteresowania i potrzeby uczniów.

Cele i zadania szkoły zostały ujęte w Statucie Szkoły - rozdział II

 

Tryb działania

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw określa instrukcja kancelaryjna. Wszystkie sprawy urzędowe załatwia sekretariat i księgowość szkoły w godzinach 7:30 - 15:30 zgodnie z ustawą Kodeks Postępowania Administracyjnego. Zaświadczenia, legitymacje i duplikaty świadectw wydawane są na żądanie osób zainteresowanych i ewidencjonowane w założonym rejestrze.

Procedura przyjmowania i załatwiania spraw:

  1. Przyjęcie i oznakowanie pisma przez pracownika sekretariatu (w godz. od 7.30 do 15.30).

  2. Przekazanie dokumentu do dyrektora placówki.

  3. Zadekretowanie pisma przez dyrektora i skierowanie do załatwienia wg kompetencji.

  4. Wydanie decyzji i udzielenie odpowiedzi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Finanse, majątek

 stan na 31.12.2015 r.

Obiekty szkolne - 5 176 967,11 zł
powierzchnia działki - 1 ha 35 a 16 m2

 

 Rejestry, ewidencje, archiwa

-       arkusze ocen,

-       księga uczniów

-       księga protokołów Rady Pedagogicznej

-       księga uchwał Rady Pedagogicznej

-       księga zarządzeń Dyrektora Szkoły

-       księga zastępstw

-       rejestr korespondencji

-       rejestr wydawanych zaświadczeń uczniowskich

-       rejestr wydawanych zaświadczeń pracownikom szkoły

-       rejestr akt osobowych pracowników

-       rejestr stypendiów

-       rejestr wypadków przy pracy i wypadków uczniowskich

-       ewidencja druków ścisłego zarachowania

-       ewidencja delegacji służbowych

-       dokumentacja księgowa i płacowa

-       księgi inwentarzowe

-      rejestr pieczęci szkolnych

-      archiwum własne (dokumenty osobowe i płacowe pracowników; dokumenty finansowe; dokumenty związane z pracą pedagogiczną szkoły)

 

Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Rzeszowie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej mogą być udostępnione wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Regulamin udostepniania informacji  pobierz

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej : pobierz 

 

 Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

 Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna


Klauzula informacyjna
pobierz.

 

Kontrole

 

Okres kontroli

Organ kontrolujący

Zakres kontroli

 

23.04.2014 r.

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Kontrola organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych

  

14.04.2014 r. – 27.05.2014 r.

 

 

Prezydent Miasta Rzeszowa

Kontrola kompleksowa funkcjonowania jednostki,
w szczególności w zakresie prawidłowości podejmowania i realizacji zobowiązań oraz zgodności rocznych sprawozdań finansowych i budżetowych z ewidencją księgową 2013 r.

 

8.03.2016 r.

Kuratorium Oświaty w

Rzeszowie

Kontrola w zakresie zgodności z przepisami prawa przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych

 

marzec - kwiecień 2015 r.

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Rzeszów

Prawidłowość i rzetelność obliczania skłądek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznychi zdrowotnego.

15.09.2015 r.

PPWIS

Kontrola sanitarna. Kontrola sprawdzająca.

 

8.03.2016 r.

Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie

Kontrola w zakresie zgodności z przepisami prawa przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych w Gimnazjum Nr 3 i VIII Liceum Ogólnokształcącym.

 

luty - kwiecień 2017 r.

NIK Delegatura
w Rzeszowie

Zapobieganie i przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży w Gimnazjum Nr 3

 

 

13.03.2017 r. - 14.04.2017 r.

 

 

Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie

Ewaluacja problemowa w zakresie wymagań
w VIII Liceum Ogólnokształcącym:

- Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne,

- Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów,
z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

24.03.2017 r.

PPWIS

Ocena staniu sanitarnego szkoły.

9.06.2017 r.

Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie

Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej  w Gimnazjum Nr 3.

19.06.2018 r.

PPWIS

Ocena staniu sanitarnego szkoły.

26.06.2018 r.

Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie

Organizacja kształenia uczniów niepełnosprawnych.

21.08.2018 r.

PPWIS

Przygotowanie do nowego roku szkolnego

5.09.2018 r.

PPWIS

Odbiór biblioteki i sali lekcyjnej

 

 

28.11.2018 r. -

29.11.2018 r.

 

 

 

Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie

Sprawdzenie prawidłowości działań szkoły w zakresie dotyczącym oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, prawidłowości organizacji i przebiegu lekcji chemii, przestrzeganie praw dziecka / ucznia, sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielem.

7.06.2019 r.

PPWIS Ocena staniu sanitarnego szkoły.

12.06.2019 r.

Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie

Prawidłowośc podejmowania działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa.

 

 Data opracowania

4.09.2003 r., 26.03.2008 r.; 15.10.2013 r., 11.02.2019 r.

 

  Bilans

 

Bilans za 2018 r.

Bilans za 2017 r.

 Bilans za 2016 r.

 Bilans za 2015 r.

 Bilans za 2014 r.

 Bilans za 2013 r. str.1

 Bilans za 2013 str. 2

 

  Opracował

Lilianna Ogryzek - specjalista ds. kadr

 

 Zatwierdził

Anna Murias - dyrektor szkoły

 

Opublikował(a): 03.07.2019 10:07, Liliana Ogryzek
Wytworzył(a): 19.08.2008 10:36, Anna Murias
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 12375976
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl