Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Zespół Szkół Sportowych (do 31-08-2017 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2)Siedziba

Adres ul. Hetmańska 38, 35-045 Rzeszów
Telefon 17 748 2100, 17 748 2094 fax: 17 748 2098
Strona WWW www.lo5.resman.pl
E-mail sekretariat@zso2.resman.pl, sekretariat@sportowa.resman.pl
Godziny pracy 7.00 - 15.00
NIP 813-34-13-490
Regon 180048613
PKD 85.60.Z

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Wojciech Wilk
Siedziba ul. Hetmańska 38, 35-045 Rzeszów
Telefon 17 74 82 094
E-mail sekretariat@zso2.resman.pl, sekretariat@sportowa.resman.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy 7.30 - 15.00

 

Podstawa prawna

Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa Nr XL/837/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. utworzono Zespół Szkół Sportowych w Rzeszowie, w skład którego wchodzą następujące szkoły:

  1. Szkoła Podstawowa Sportowa Nr 33 (z oddziałami Gimnazjum Sportowego)
  2. V Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego Szkoła Mistrzostwa Sportowego

Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa Nr XVII/351/2019 z dnia 27 sierpnia 2019r. z dniem 1 września 2019r. włącza się Miedzyszkolny Ośrodek Sportowy w Rzeszowie do Zespołu Szkół Sportowych. W skład Zespołu od 1 września 2019r. wchodzą:

  1. Szkoła Podstawowa Sportowa Nr 33 w Rzeszowie,
  2. V Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie,
  3. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Rzeszowie.

 

Struktura organizacyjna i regulamin organizacyjny

 W skład Zespołu Szkół Sportowych wchodzą: V Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego Szkoła Mistrzostwa Sportowego, Szkoła Podstawowa Sportowa Nr 33 oraz Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Rzeszowie.

 

Statut

Statut 2018

 

Bilans roczny

Bilans 2016
Pobierz

 

 


Bilans 2017

Bilans 2018

Zadania

Zadania zgodnie z postanowieniami Statutu

 

Tryb działania

Procedura przyjmowania i załatwiania spraw:

  1. Przyjęcie i oznakowanie pisma przez pracownika sekretariatu.
  2. Przekazanie dokumentu do dyrektora placówki.
  3. Zadekretowanie pisma przez dyrektora i skierowanie do załatwienia wg kompetencji.
  4. Wydanie decyzji i udzielenie odpowiedzi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Prowadzone sprawy

Szkoła prowadzi i rejestruje sprawy wg rzeczowego podziału akt.

 

Finanse, majątek

Łączna wartość budynków i gruntów wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. – 13 013 728,95 zł
Księgozbiór biblioteczny, audiowizualny oraz podręczniki szkolne – wartość 163 588,72 zł
Przedmioty i środki trwałe w użytkowaniu – wartość 1 002 345,95 zł

Wartości niematerialne i prawne - 51 272,65 zł

Dane techniczne budynku szkoły:

Rok ukończenia budowy: 1957/1977

Powierzchnia zabudowy budynku szkoły: 2260 m2

Powierzchnia użytkowa netto: 6075 m2

Sala gimnastyczna szkolna - powierzchnia: 440,51 m2

Dane techniczne budynku Hali Sportowej:

Powierzchnia użytkowa obiektu: 4300,00 m2

Powierzchnia boiska głównego trzysektorowego: 65m x 45m

Powierzchnia okien łącznie: 544,00 m2

Siłownia: 112,00 m2

Fitness: 112,00 m2

Ilość miejsc na trybunach: 350 stanowisk siedzących

Rejestry, ewidencje, archiwa

 - szkolny zestaw programów nauczania,

- arkusze ocen,

- księga protokołów rady pedagogicznej,

- księga zarządzeń dyrektora szkoły,

- księga zastępstw,

- księga ewidencji uczniów,

- rejestr korespondencji,

- rejestr wydawanych zaświadczeń uczniowskich,

- rejestr wydawanych legitymacji nauczycielskich,

- rejestr akt osobowych pracowników,

- rejestr umów związanych z kontrahentami,

- ewidencja druków ścisłego zarachowania,

- ewidencja delegacji służbowych,

- ewidencja wyjść służbowych,

- ewidencja majątku szkoły,

- planowanie i sprawozdawczość,

- dokumentacja księgowa i płacowa.

Archiwum własne.

Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Sportowych w Rzeszowie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej mogą być udostępnione na wniosek.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej: file/47707/px_wniosek_o_ud_inf_pub.pdf

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

Kontrole

 

 

 

 

Okres kontroli

Organ kontrolujący

Zakres kontroli

10 kwietnia 2017 r.

Mgr inż. Robert Jurek, UPR. Bud. Nr B – 79/94

Kontrola stanu technicznego budynku

22 maja 2017 r.

Edward Zając, UPR. 232/96

Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych

24 maja 2017 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Rzeszowie

Kontrola dotycząca świadczeń i ubezpieczeń społecznych

30 maja 2017 r.

Jan Czech, nr. UPR. 297

Przegląd i kontrola szczelności instalacji gazowej i urządzeń gazowych

13 lipca - 4 sierpnia 2017 r. Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa Kontrola gospodarki finansowej za I półrocze 2017 r.
16 października 2017 r. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Rzeszowie Ocena stanu sanitarnego szkoły
18 października 2017 r. Mgr inż. Robert Jurek, UPR. Bud. Nr B - 79/94 Kontrola stanu technicznego budynku
21 listopada 2017 r. Edward Zając, UPR. 232/96 Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych
30 listopada 2017 r. Edward Zając, UPR. 232/96 Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych - Hala sportowa
3 kwietnia 2018 r. mgr inż. Robert Jurek, UPR. Bud. Nr B-79/94 Kontrola stanu technicznego budynku - szkoła
3 kwietnia 2018 r. mgr inż. Robert Jurek, UPR. Bud. Nr B-79/94 Kontrola stanu technicznego budynku - Hala
10 października 2018 r. mgr inż. Robert Jurek, UPR. Bud. Nr B-79/94 Kontrola stanu technicznego budynku - szkoła
10 października 2018 r. mgr inż. Robert Jurek UPR. Bud. Nr B-79/94 Kontrola stanu technicznego budynku - HAla
31 października 2018 r. mgr inż. Małgorzata Wawrzaszek Ocena stanu sanitarnego szkoły
20 listopada 2018 r. Edward Zając, UPR. 232/96 Kontrola przewodów kominowych
30 listopada 2018 r. Paweł Szczepański Kontrola instalacji gazowej
12 grudnia 2018 r. St. Wizytator KO Rzeszów Bolesław Staworowski Prawidłowość wykonywania zadań nadzoru pedagogicznego przez Dyrektora szkoły

 

 

 


Data opracowania

9 lipca 2003 r., 22 marca 2005 r., 25 lutego 2008 r., 22 października 2009 r., 18 czerwca 2013 r., 7 lipca 2014 r., 2 marca 2016 r., 22 marca 2016 r., 17 lipca 2017 r., 3 kwietnia 2018 r., 10 stycznia 2019 r.

 

Oferty pracy

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalista w Zespole Szkół Sportowych w Rzeszowie

Zamówieni