Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Zespół Szkół Sportowych (do 31-08-2017 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2)Siedziba

Adres ul. Hetmańska 38, 35-045 Rzeszów
Telefon 17 74 82 100, 17 74 82 094 fax: 17 74 82 098
Strona WWW www.lo5.resman.pl
E-mail sekretariat@zso2.resman.pl
Godziny pracy 7.00 - 15.00

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Wojciech Wilk
Siedziba ul. Hetmańska 38, 35-045 Rzeszów
Telefon 17 74 82 094
E-mail sekretariat@zso2.resman.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy 7.30 - 15.00

 

Podstawa prawna

Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa Nr XL/837/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. utworzono Zespół Szkół Sportowych w Rzeszowie, w skład którego wchodzą następujące szkoły:

  1. Szkoła Podstawowa Sportowa Nr 33 (z oddziałami Gimnazjum Sportowego)
  2. V Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego Szkoła Mistrzostwa Sportowego

 

Struktura organizacyjna i regulamin organizacyjny

 W skład Zespołu Szkół Sportowych wchodzą: V Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego Szkoła Mistrzostwa Sportowego oraz Szkoła Podstawowa Sportowa Nr 33 (z oddziałami Gimnazjum Sportowego).

 

Statut

Statut2017
Pobierz

 

 

Bilans roczny

Bilans 2016
Pobierz

 

 

Zadania

Zadania zgodnie z postanowieniami Statutu

 

Tryb działania

Procedura przyjmowania i załatwiania spraw:

  1. Przyjęcie i oznakowanie pisma przez pracownika sekretariatu.
  2. Przekazanie dokumentu do dyrektora placówki.
  3. Zadekretowanie pisma przez dyrektora i skierowanie do załatwienia wg kompetencji.
  4. Wydanie decyzji i udzielenie odpowiedzi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Prowadzone sprawy

Szkoła prowadzi i rejestruje sprawy wg rzeczowego podziału akt.

 

Finanse, majątek

Łączna wartość budynków i gruntów wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. – 13 013 728,95 zł
Księgozbiór biblioteczny, audiowizualny oraz podręczniki szkolne – wartość 163 588,72 zł
Przedmioty i środki trwałe w użytkowaniu – wartość 1 002 345,95 zł

Wartości niematerialne i prawne - 51 272,65 zł

Rejestry, ewidencje, archiwa

 - szkolny zestaw programów nauczania,

- arkusze ocen,

- księga protokołów rady pedagogicznej,

- księga zarządzeń dyrektora szkoły,

- księga zastępstw,

- księga ewidencji uczniów,

- rejestr korespondencji,

- rejestr wydawanych zaświadczeń uczniowskich,

- rejestr wydawanych legitymacji nauczycielskich,

- rejestr akt osobowych pracowników,

- rejestr umów związanych z kontrahentami,

- ewidencja druków ścisłego zarachowania,

- ewidencja delegacji służbowych,

- ewidencja wyjść służbowych,

- ewidencja majątku szkoły,

- planowanie i sprawozdawczość,

- dokumentacja księgowa i płacowa.

Archiwum własne.

Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Sportowych w Rzeszowie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej mogą być udostępnione na wniosek.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej: file/47707/px_wniosek_o_ud_inf_pub.pdf

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

Kontrole

 

 

 

 

Okres kontroli

Organ kontrolujący

Zakres kontroli

5,11,18.02.2014 r.

Państwowa Inspekcja Pracy w Rzeszowie

Zakładowy Fundusz Socjalny

19 maja 2014 r.

Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie

Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych

10 czerwca 2014 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny           w Rzeszowie

Ocena realizacji programu „Znajdź właściwe rozwiązanie”

22 - 29 kwietnia 2015 r.

Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa

„Realizacja zadań pracodawcy określonych prawem pracy w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi”

20 października 2015 r.

Mgr inż. Robert Jurek, UPR. Bud. Nr B – 79/94

Kontrola stanu technicznego budynku

30 października – 6 listopada 2015 r.

Państwowa Inspekcja Pracy w Rzeszowie

„Wybrane zagadnienia prawa pracy w odniesieniu do pracowników administracji         i obsługi”

17 listopada 2015 r.

Edward Zając, UPR. 232/96

Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych

2 grudnia 2015 r.

Jan Czech, nr. UPR. 297

Przegląd i kontrola szczelności instalacji gazowej i urządzeń gazowych

22 marca 2016 r.

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Alina Szczepańska

Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych

     

23 marca 2016 r.

Mgr inż. Robert Jurek, UPR. Bud. Nr B – 79/94

Kontrola stanu technicznego budynku

24 maja 2016 r.

Edward Zając, UPR. 232/96

Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych

16 września 2016 r.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie

Ocena stanu sanitarnego szkoły

25 października 2016 r.

Mgr inż. Robert Jurek, UPR. Bud. Nr B – 79/94

Kontrola stanu technicznego budynku

2-4 listopada 2016 r.

Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie

Ewaluacja zewnętrzna

16 listopada 2016 r.

Edward Zając, UPR. 232/96

Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych

16 listopada 2016 r.

Jan Czech, nr. UPR. 297

Przegląd i kontrola szczelności instalacji gazowej i urządzeń gazowych

10 kwietnia 2017 r.

Mgr inż. Robert Jurek, UPR. Bud. Nr B – 79/94

Kontrola stanu technicznego budynku

22 maja 2017 r.

Edward Zając, UPR. 232/96

Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych

24 maja 2017 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Rzeszowie

Kontrola dotycząca świadczeń i ubezpieczeń społecznych

30 maja 2017 r.

Jan Czech, nr. UPR. 297

Przegląd i kontrola szczelności instalacji gazowej i urządzeń gazowych

13 lipca - 4 sierpnia 2017 r. Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa Kontrola gospodarki finansowej za I półrocze 2017 r.
16 października 2017 r. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Rzeszowie Ocena stanu sanitarnego szkoły
18 października 2017 r. Mgr inż. Robert Jurek, UPR. Bud. Nr B - 79/94 Kontrola stanu technicznego budynku
21 listopada 2017 r. Edward Zając, UPR. 232/96 Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych
30 listopada 2017 r. Edward Zając, UPR. 232/96 Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych - Hala sportowa

 

 

 


Data opracowania

9 lipca 2003 r., 22 marca 2005 r., 25 lutego 2008 r., 22 października 2009 r., 18 czerwca 2013 r., 7 lipca 2014 r., 2 marca 2016 r., 22 marca 2016 r., 17 lipca 2017 r., 3 kwietnia 2018 r.

 

Zamówienia publiczne