Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy


Siedziba

Adres 35-055 Rzeszów, ul. Spytka Ligęzy 12

Telefon

FAX

17 748 35 00

17 853 55 31

Strona WWW www.zsgrzeszow.pl
E-mail sekretariat@zsgrzeszow.pl
Elektroniczna
skrzynka podawcza ePUAP:

 

/ZSG_Rzeszow/SkrytkaESP

Godziny pracy

710 - 1730 zajęcia lekcyjne
700 - 1500 administracja

 Dyrektor

Imię i nazwisko Irena Baran
Siedziba 35-055 Rzeszów, ul. Spytka Ligęzy 12

Telefon

17 748 35 15

E-mail ibaran.zsgrzeszow@o2.pl
  
Godziny przyjmowania stron

1200 -   1500  (poniedziałek)
940    -  1400  (wtorek)

 Kompetencje


Kompetencje - zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
 

Przedmiot działalności i kompetencje jednostki 

 

Informacja o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw

1. Interesantów przyjmuje Dyrektor szkoły, wicedyrektor, pedagog szkolny, nauczyciele oraz pracownicy administracji.

2. Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

3. Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową, drogą elektroniczną.

4. Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki.

5. Kopie odpowiedzi na pisma wraz z oryginałem pisma wpływającego przechowywane są w teczkach zgodnie z rzeczowym wykazem akt.

6. Sprawy nie wymagające odpowiedzi w formie pisemnej załatwiane są przez ustne udzielenie informacji.

7. Wszystkie sprawy urzędowe, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, załatwiane są w sekretariacie i księgowości szkoły w dni robocze w godzinach 7.00 - 15.00.

8. Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki.

9. W szczególności szkoła wydaje następujące dokumenty:

I.  Zaświadczenia:

a) o uczęszczaniu ucznia do szkoły - tryb wydawania: rodzic (prawny opiekun) dziecka zgłasza się z prośbą o wydanie zaświadczenia do stosownej instytucji, w/w zaświadczenie zostaje wydane.
b) o zatrudnieniu pracownika - tryb wydawania: pracownik zgłasza się z prośbą o wydanie zaświadczenia do stosownej instytucji, w/w zaświadczenie zostaje wydane.

II. Legitymacje uczniowskie  - tryb wydawania: wszystkie oryginały legitymacji są wydawane bezpłatnie zgodnie z księgą druków ścisłego zarachowania. Duplikaty legitymacji wydawane są odpłatnie według stawek urzędowych na prośbę rodzica (prawnego opiekuna).

III. Legitymacje służbowe nauczyciela - tryb wydawania: legitymacje służbowe nauczyciela i ich duplikaty zamawia się na prośbę nauczyciela w firmie wykonującej legitymacje, a następnie wydaje się je odpłatnie.

IV. Duplikaty świadectw - tryb wydawania: duplikaty świadectw wydawane są odpłatnie według stawek urzędowych na prośbę rodzica (prawnego opiekuna) lub pełnoletniego ucznia.

V. Odpisy arkuszy ocen - tryb wydawania: odpisy arkuszy ocen wydawane są przy przeniesieniu ucznia do innej szkoły.

 

Statut 

 (aktualizacja 03.09.2018)

Pobierz 

 

STATUT BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 6 W RZESZOWIE

 Pobierz 

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ GOSPODARCZYCH W RZESZOWIE

Pobierz

 


 
Majątek

Wartość początkowa
Budynki 938.969.10
Budowle 71.332.96
VANHOOL 65.000 
Zestawy.komp. 178.985.54
Pozostałe śr. trwałe 400.487.29
Ogółem śr.trwałe 1.674.774.89


Bilans roczny 2018

Pobierz 1  Pobierz 2  Pobierz 3  Pobierz 4  Pobierz 5  Pobierz 6  Pobierz 7  Pobierz 8  Pobierz 9

 

Udostępnianie informacji nieudostępnionej w BIP 

 „ Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do dyrektora Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie w sekretariacie szkoły lub na adres:  35-055 Rzeszów, ul. Spytka Ligęzy 12  
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:/ZSG_Rzeszow/SkrytkaESP

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Rejestry, ewidencje, archiwa 

Prowadzone zgodnie z rzeczowym wykazem akt ustalonym dla jednostek oświatowych i sposobem działania archiwów zakładowych.

- Księga ewidencji uczniów (dotyczy realizacji obowiązku szkolnego),

- Księga ewidencji uczniów w szkole,

- Ewidencja druków ścisłego zarachowania,

- Ewidencja nieobecności pracowników,

- Ewidencja zastępstw,

- Księgi inwentarzowe,

- Księgi inwentarzowe księgozbioru,

- Rejestr wypadków przy pracy,

- Rejestr wydanych aktów awansu zawodowego nauczyciela,

- Zeszyt ewidencji wypadków uczniów,

- Ewidencja pieczęci,

- Archiwum (akta, teczki osobowe byłych pracowników, listy płac, karty wynagrodzeń, arkusze ocen uczniów szkoły).

 na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych.

Jednostka prowadzi:
- ewidencje majątku szkoły,
- ewidencje akt osobowych,
- ewidencje przychodzącej i wychodzącej korespondencji,
- ewidencje druków ścisłego zarachowania,
- rejestr wydawanych zaświadczeń,
- rejestr wydawanych legitymacji szkolnych
- rejestr wydawanych odpisów świadectw.

 

Dokumentacja z przebiegu i efektów kontroli

 

Okres kontroli

Organ kontrolujący

Zakres kontroli

22.02.2016 - 22.02.2016 -

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie

Ocena narażenia zawodowego

14.03.2016 - 14.03.2016 -

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie

Ocena narażenia zawodowego

23.03.2016

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Zgodność z przepisami przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych

10.05.2016 - 10.05.2016 -

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie

Ocena narażenia zawodowego

10.06.2016 - 10.06.2016 -

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie

Ocena narażenia zawodowego

13.06.2016

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie

Ocena warunków szkoleniowych

12,09,16.09.2016 r.

Audytor wewnętrzny. Biuro Audytu Wewnętrznego

Utrzymanie porządku i czystości wokół obiektu

20.09,22.09,23.09,26.09,27.09. 2016 r.

Audytor wewnętrzny. Biuro Audytu Wewnętrznego

Utrzymanie porządku i czystości wokół obiektu

03.10.2016 r.

Audytor wewnętrzny. Biuro Audytu Wewnętrznego

Utrzymanie porządku i czystości wokół obiektu

19.12.2016

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie

Ocena warunków produkcji i obrotu żywnością

30.12.2016

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektor Pracy

Wykonanie nakazu

31.01.2017

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektor Pracy

Wykonanie nakazu

03.02.2017

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Ocena warunków produkcji i obrotu żywnością – kontrola sprawdzająca

30.06.2017

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie

Ocena warunków szkoleniowych – wydanie opinii

03.02.2017

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie

Ocena warunków produkcji i obrotu żywnością – kontrola sprawdzająca

 

Pobierz 

 

 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Data opracowania

16 .06. 201 r. , 15 .06. 2014r. , 01 .09. 2014r. ,

Opracował

Zespół pracowników szkoły.

Zatwierdził

 Irena Baran - Dyrektor

Osoba publikująca

 Irena Baran - Dyrektor

Osoba wytwarzająca

 Irena Baran - Dyrektor

Opublikował(a): 10.05.2019 12:39, Irena Baran
Wytworzył(a): 19.08.2008 10:39, Krzysztof Janda
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 12375420
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl