Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości


Siedziba

Adres ul. Miłocińska 75, 35-232 Rzeszów, skr.125
Telefon (17) 85-63-359
Strona WWW www.zeszagrop-rzeszow.edu.pl
E-mail zeszagrop@poczta.onet.pl, sekretariat@zsagro.resman.pl
Godziny pracy 8:00 - 15:00

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Krystyna Gutowska
Siedziba ul. Miłocińska 75, 35-232 Rzeszów, skr. 125
Telefon (17) 85-63-359
E-mail zeszagrop@poczta.onet.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy 8:00 - 15:00

 

Podstawa prawna

 

Dokumenty archiwalne znajdujące się w posiadaniu szkoły oraz w zasobach Archiwum Państwowego w Rzeszowie
potwierdzają działanie szkoły od roku 1906.
Wybudowana i powołana została przez Wydział Krajowy Królestwa Galicji jako Krajowa Niższa Szkoła Rolnicza.
Pod obecną nazwą szkoła funkcjonuje na mocy Uchwały Nr XII/102/99 Rady Powiatu Rzeszowskiego z 28 grudnia 1999 r.

 

Statut

Pobierz statut szkoły

 

 

Bilans roczny

Pobierz bilans za rok 2009
Pobierz bilans za rok 2011
Pobierz bilans za rok 2012
Pobierz bilans za rok 2013

 

 

 

Zadania

 

Szkoła realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty, Statucie Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości Rozdział 2.

 

Tryb działania

 

Decyzje zgodnie ze Statutem Szkoły podejmuje Rada Pedagogiczna i Dyrektor Szkoły.Wydawanie legitymacji szkolnych, zaświadczeń o okresie nauki i programowym jej ukończeniu do ZUS, Opieki Społecznej, WKU, Urzędu Pracy, zakładu pracy rodziców. Zaświadczenia dla uczniów są ewidencjonowane w założonym rejestrze i wydawane nieodpłatnie, po okazaniu aktualnej legitymacji szkolnej w sekretariacie szkoły.
Szkoła wydaje duplikaty świadectw i dyplomów w terminie 14 dni od daty złożenia podania w sekretariacie szkoły i uiszczeniu stosownej opłaty.
Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na żądanie pracownika wydaje księgowość i kadry.

 

Finanse, majątek

 

Ogółem 1 517 712, 52 zł, w tym:


- środki trwałe 756 591, 87 zł
- pozostałe środki trwałe 672 433, 36 zł
- księgozbiór 52 996, 07 zł
- wartości niematerialne i prawne 35 691, 22 zł 

Rejestry, ewidencje, archiwa

 

Sekretariat:

- akta osobowe uczniów,
- arkusze ocen,
- księgi Protokołów Rady Pedagogicznej i Zespołów Przedmiotowych,
- księga zarządzeń dyrektora szkoły,
- księga uczniów,
- księga zastępstw,
- rejestr wydanych zaświadczeń uczniowskich,
- rejestr wydanych świadectw szkolnych, ukończenia szkoły i dojrzałości,
- rejestr wydanych legitymacji szkolnych,
- rejestr pism przychodzących,
- rejestr wydanych duplikatów świadectw,
- szkolny zestaw programów nauczania
- ewidencja współpracy z Kuratorium Oświaty oraz Urzędem Miasta Rzeszowa. 

 

Kadry:


- rejestr pracowników,
- rejestr zwolnionych pracowników,
- rejestr absencji pracowników,
- rejestr prac zleconych,
- rejestr legitymacji służbowych,
- rejestr legitymacji ubezpieczeniowych pracowników i ich rodzin.

 

Księgowość:


Księgowość prowadzona jest komputerowo zgodnie z zakładowym planem kont.

 

Archiwum:


Archiwum szkolne prowadzone jest zgodnie z obowiązującą instrukcja kancelaryjną.


- przejmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych,
- przechowywanie i zabezpieczanie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,
- brakowanie dokumentacji oraz przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę,
  po uprzednim zezwoleniu archiwum państwowego
- archiwum prowadzi ewidencję:

  • spisów zdawczo-odbiorczych z poszczególnych komórek organizacyjnych,
  • wykaz spisów zdawczo-odbiorczych,
  • protokoły oceny dokumentacji niearchiwalnej
  • spis dokumentacji niearchiwalnej (aktowej) przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie

 

Informacje nieudostępnione

 

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

Procedury udostępnienia informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

Pobierz procedury

 

 

 

Kontrole w placówce 

 

Nazwa instytucji kontrolującej
Przedmiot kontroli
Wyniki kontroli
Data wystąpienia
BKU

kontrola gospodarki finansowej jednostki samorządowej z 2012

brak zastrzeżeń

31.08.2012-05.09.2012

WSSE Rzeszów

ocena stanu sanitarnego placówki

nie stwierdzono nieprawidłowości
19.09.2012
ZUS

 zgodnie z upoważnieniem

brak zastrzeżeń
14.12.2012
Podkarpacki Kurator Oświaty

zgodność organizacji zajęć z informatyki z ramowymi planami nauczania

nie stwierdzono nieprawidłowości
20.03.2012
WSSE Rzeszów

ocena stanu sanitarnego placówki

nie stwierdzono nieprawidłowości
04.09.2013
Archiwum Państwowe w Rzeszowie

Archiwum zakładowe

Archiwum zakładowe prowadzone właściwie. Zgromadzona w nim dokumentacja została poprawnie opisana i oznaczona kategoriami archiwalnymi.

20.11.2013
Podkarpacki Kurator Oświaty

Kontrola zgodności z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych

brak zastrzeżeń
19.05.2014

 

 

 

Data opracowania

14.04.2010 r.

 

Opracowanie

Ewa Syrylak

 

Zatwierdziła

Krystyna Gutowska - dyrektor szkoły

Opublikował(a): 15.09.2014 19:42, Ewa Syrylak
Wytworzył(a): 05.05.2010 10:55, Przemysław Kędra
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 10869590
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl