Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

 

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości

im. Mikołaja Kopernika


Siedziba 

Adres ul. Miłocińska 75, 35-232 Rzeszów, skr.125
Telefon (17) 85-63-359
Strona WWW www.zeszagrop-rzeszow.edu.pl
E-mail zeszagrop@poczta.onet.pl, sekretariat@zsagro.resman.pl
Godziny pracy 8:00 - 15:00

 

Dyrektor 

Imię i nazwisko Krystyna Gutowska
Siedziba ul. Miłocińska 75, 35-232 Rzeszów, skr. 125
Telefon (17) 85-63-359
E-mail zeszagrop@poczta.onet.pl
Kompetencje

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa

Godziny pracy 8:00 - 15:00

  

Podstawa prawna 

 

Dokumenty archiwalne znajdujące się w posiadaniu szkoły oraz w zasobach Archiwum Państwowego w Rzeszowie potwierdzają działanie szkoły od roku 1906.
Wybudowana i powołana została przez Wydział Krajowy Królestwa Galicji jako Krajowa Niższa Szkoła Rolnicza.
Pod obecną nazwą szkoła funkcjonuje na mocy Uchwały Nr XII/102/99 Rady Powiatu Rzeszowskiego z 28 grudnia 1999 r.

 

Statut 

Pobierz statut szkoły

 

 

 

Bilans roczny 

Pobierz bilans za rok 2009
Pobierz bilans za rok 2011
Pobierz bilans za rok 2012
Pobierz bilans za rok 2013

 

 

Pobierz bilans za rok 2014
Pobierz bilans za rok 2015
Pobierz bilans za rok 2016
Pobierz bilans za rok 2017

 

   

Pobierz bilans za rok 2018 Pobierz bilans skonsolidowany za rok 2018

 

 

 

Zadania 

 

Szkoła realizuje zadania określone w:
ustawie o systemie oświaty, Statucie Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości
(Rozdział II).

  

Tryb działania 

 

Decyzje zgodnie ze Statutem Szkoły podejmuje Rada Pedagogiczna i Dyrektor Szkoły.

Wydawanie legitymacji szkolnych, zaświadczeń o okresie nauki i programowym jej ukończeniu do ZUS, Opieki Społecznej, WKU, Urzędu Pracy, zakładu pracy rodziców.

Zaświadczenia dla uczniów są ewidencjonowane w założonym rejestrze i wydawane nieodpłatnie, po okazaniu aktualnej legitymacji szkolnej w sekretariacie szkoły.

Szkoła wydaje duplikaty świadectw i dyplomów w terminie 14 dni od daty złożenia podania w sekretariacie szkoły i uiszczeniu stosownej opłaty.
Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na żądanie pracownika wydaje księgowość i kadry.

 

Finanse, majątek 

 

Ogółem 1 513 956, 84 zł, w tym:


- środki trwałe 741 430, 95
 zł

- pozostałe środki trwałe 672 287, 38 zł

- księgozbiór 58 133, 47 zł

- wartości niematerialne i prawne 42 105, 04 zł 

  

Rejestry, ewidencje, archiwa 

 

Sekretariat:

- akta osobowe uczniów,
- arkusze ocen,
- księgi Protokołów Rady Pedagogicznej i Zespołów Przedmiotowych,
- księga zarządzeń dyrektora szkoły,
- księga uczniów,
- księga zastępstw,
- rejestr wydanych zaświadczeń uczniowskich,
- rejestr wydanych świadectw szkolnych, ukończenia szkoły i dojrzałości,
- rejestr wydanych legitymacji szkolnych,
- rejestr pism przychodzących,
- rejestr wydanych duplikatów świadectw,
- szkolny zestaw programów nauczania
- ewidencja współpracy z Kuratorium Oświaty oraz Urzędem Miasta Rzeszowa. 

 

Kadry:


- rejestr pracowników,
- rejestr zwolnionych pracowników,
- rejestr absencji pracowników,
- rejestr prac zleconych,
- rejestr legitymacji służbowych,
- rejestr legitymacji ubezpieczeniowych pracowników i ich rodzin.

 

Księgowość:


Księgowość prowadzona jest komputerowo zgodnie z zakładowym planem kont.

 

Archiwum:


Archiwum szkolne prowadzone jest zgodnie z obowiązującą instrukcja kancelaryjną.


- przejmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych,
- przechowywanie i zabezpieczanie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,
- brakowanie dokumentacji oraz przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę,
  po uprzednim zezwoleniu archiwum państwowego
- archiwum prowadzi ewidencję:

  • spisów zdawczo-odbiorczych z poszczególnych komórek organizacyjnych,
  • wykaz spisów zdawczo-odbiorczych,
  • protokoły oceny dokumentacji niearchiwalnej
  • spis dokumentacji niearchiwalnej (aktowej) przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie

  

Informacje nieudostępnione 

 

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

  

Procedury udostępnienia informacji publicznej nieudostępnionej w BIP 

Pobierz procedury

 

  

 

Kontrole w placówce 

 

 

 

Nazwa instytucji kontrolującej
Przedmiot kontroli
Wyniki kontroli
Data wystąpienia
BKU

kontrola gospodarki finansowej jednostki samorządowej z 2012

brak zastrzeżeń

31.08.2012-05.09.2012

WSSE Rzeszów

ocena stanu sanitarnego placówki

nie stwierdzono nieprawidłowości
19.09.2012
ZUS

zgodnie z upoważnieniem

brak zastrzeżeń
14.12.2012
Podkarpacki Kurator Oświaty

zgodność organizacji zajęć z informatyki z ramowymi planami nauczania

nie stwierdzono nieprawidłowości
20.03.2012
WSSE Rzeszów

ocena stanu sanitarnego placówki

nie stwierdzono nieprawidłowości
04.09.2013
Archiwum Państwowe w Rzeszowie

Archiwum zakładowe

Archiwum zakładowe prowadzone właściwie. Zgromadzona w nim dokumentacja została poprawnie opisana i oznaczona kategoriami archiwalnymi.

20.11.2013
Podkarpacki Kurator Oświaty

Kontrola zgodności z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych

brak zastrzeżeń
19.05.2014
Podkarpacki Kurator Oświaty Monitorowanie kształcenia zawodowego brak zastrzeżeń 18.12. 2014
WSSE Rzeszów ocena stanu sanitarnego placówki nie stwierdzono nieprawidłowości 30. 03. 2015
Prezydent Miasta Rzeszowa Realizacja zadań pracodawcy określonych prawem pracy w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi brak zastrzeżeń 22. 04. 2015
Dyrektor OKE Kraków Obserwacja egzaminu maturalnego z matematyki (podstawa) nie stwierdzono nieprawidłowości 05. 05. 2015
PKO Rzeszów Kontrola planowa - "Kształcenie dualne" brak zastrzeżeń 29. 05. 2017
Archiwum Państwowe w Rzeszowie Archiwum zakładowe brak zastrzeżeń 14. 06. 2017
PPWIS Ocena przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego brak zastrzeżeń 30. 08. 2017
PPWIS ocena stanu sanitarnego szkoły brak zastrzeżeń 14. 11. 2017
ZUS o.Rzeszów Zgodnie z zakresem określonym w upoważnieniu do kontroli (kontrola okresowa) brak zastrzeżeń 02. 10. 2018
PPWIS ocena stanu sanitarnego szkoły sporządzono protokół 22. 03. 2019

 

Ochrona danych osobowych

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Imię i nazwisko: Tomasz Bodziony

E-mail: iod3@erzeszow.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Pobierz klauzulę

 

  

 Data opracowania

14.04.2010 r. 


Opracowanie 

Ewa Syrylak
 

Zatwierdziła 

Krystyna Gutowska - dyrektor szkoły

Opublikował(a): 29.05.2019 11:59, Ewa Syrylak
Wytworzył(a): 05.05.2010 10:55, Przemysław Kędra
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 12375464
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl