Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Szkoła Podstawowa Nr 5 (do 31-08-2017 Zespół Szkół Nr 8)

  

Siedziba

Nazwa

Zespół Szkół nr 8 w Rzeszowie

Adres

ul. Słocińska 4, 35-330 Rzeszów

NIP

813-36-96-097

Regon

181116771

Telefon / FAX

17 748 36 40 / 17 748 36 49

Strona WWW

www.zs8.rzeszow.pl

E-mail

sekretariat@zs8.resman.pl

ESP /ZSnr8/SkrytkaESP

Godziny pracy

 7.00 - 15.00

 

 Dyrektor


Imię i nazwisko

Tadeusz Nizioł

Siedziba

ul. Słocińska 4, 35 – 330 Rzeszów

Telefon

17 748 36 40

E-mail

sekretariat@zs8.resman.pl

Kompetencje

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz § 14 Statutu Zespołu Szkół nr 8 w Rzeszowie

Godziny pracy

nienormowany czas pracy

 

Podstawa prawna

Zespół Szkół Nr 8 w Rzeszowie jest oświatową jednostką organizacyjną, prowadzoną przez Gminę Miasto Rzeszów, która sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

Uchwała nr LXIX/1285/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 8 w Rzeszowie.

 W skład Zespołu Szkół nr 8 w Rzeszowie wchodzą :

  1. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 27 Pułku Piechoty w Rzeszowie – uchwała uchwałą nr XLIX/337/05 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 grudnia 2005 roku,
  2. Gimnazjum nr 12 im. Świętej Jadwigi Królowej w Rzeszowie – uchwała nr VI/39/99 Rady Gminy Krasne z dnia 26 lutego 1999 r. w związku z uchwałą nr XLIX/337/05 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 grudnia 2005 roku

 

Statut, struktura organizacyjna

 Organami statutowymi Zespołu Szkół nr 8 w Rzeszowie są :

1)      Dyrektor Zespołu Szkół,

2)      Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół,

3)      Rada Rodziców Szkoły Podstawowej,

5)      Rada Rodziców Gimnazjum,

6)      Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej,

7)      Samorząd Uczniowski Gimnazjum.

 

Zakres kompetencji organów statutowych określają :

 

Statut Zespołu Szkół nr 8 w Rzeszowie    Pobierz
Statut Gimnazjum nr 12 im. Świętej Jadwigi Królowej w Rzeszowie Pobierz
Statut Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bohaterów 27 Pułku Piechoty w Rzeszowie Pobierz

              

 


 

 

 

 Struktura organizacyjna ( schemat ) - do pobrania w załączeniu

 

Zadania 

Zespół Szkół nr 8 w Rzeszowie realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 76, poz. 329 z późn. zm.), rozporządzeniu MEN z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U.2009 Nr 4 poz.17) oraz  w aktach wykonawczych.

Szczegółowe cele i zadania Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bohaterów 27 Pułku Piechoty w Rzeszowie i Gimnazjum nr 12 im. Świętej Jadwigi Królowej w Rzeszowie określają ich statuty ( § 17 Statutu Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bohaterów 27 Pułku Piechoty w Rzeszowie oraz § 7 i § 8 Statutu Gimnazjum nr 12 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ).

 

Tryb działania

Wszystkie sprawy urzędowe, zgodnie z ustawą Kodeks Postępowania Administracyjnego, załatwia sekretariat i księgowość w godzinach 8:00 - 15:00.

Dyrektor przyjmuje codziennie w sprawie skarg i wniosków.

 

Finanse, majątek

Bilans Zespołu Szkół nr 8 w Rzeszowie - w załączeniu

 

Budynek szkoły podstawowej - 2 305 136,34

Budynek gimnazjum - 3 272 453,11

Boisko szkolne - 57 328,47

Budynek gospodarczy - 592,59

Studnia - 19 959,26

 

Rejestry, ewidencje, archiwa 

Szkoła prowadzi rejestry i ewidencje zgodnie z przepisami  prawa m.in. :

  1. Rejestr pism przychodzących
  2. Rejestr pism wychodzących
  3. Rejestr wydanych zaświadczeń
  4. Rejest wydanych legitymacji szkolnych
  5. Rejestr wydanych kart rowerowych

 

Kontrole

 

Lp.

Data kontroli

Organ kontrolujący

Zakres kontroli

1.

28, 29, 30.01.2015

 Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie

wybrane zagadnienia z zakresu legalności zatrudnienia oraz prawnej ochrony pracy

2.

 08.10.2015

 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Rzeszowie

 ocena stanu sanitarnego szkoły
i punktu przedszkolnego, kontrola warunków produkcji i obrotu żywnością w bloku żywienia szkoły

3.

 05.01.2016

01.02.2016

 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

 sprawowanie nadzoru pedagogicznego Dyrektora Zespołu Szkół nr 8 w Rzeszowie w zakresie zgodności zasad oceniania w szkole podstawowej z przepisami prawa

 

Informacje nieudostępnione

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

wniosek o udostępnienie informacji publicznej – do pobrania w załączeniu

 

Data opracowania

 11.09.2014 r. 

 Opracował

Tadeusz Nizioł - Dyrektor Zespołu Szkół

 Zatwierdził

Tadeusz Nizioł - Dyrektor Zespołu Szkół

Opublikował(a): 01.09.2017 12:12, Agnieszka Świder
Wytworzył(a): 11.09.2014 15:23, Tadeusz Nizioł
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 4582191
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl