Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Szkoła Podstawowa Nr 9 


 Siedziba 

Adres

35-314 Rzeszów, ul. Miła 58

Telefon

17 748 38 60

Fax

17 748 38 61

Strona WWW

www.sp9.resman.pl

E-mail

sekretariat@sp9.resman.pl

Godziny pracy

sekretariat: 7:30-15:30

zajęcia lekcyjne: 8:00-14:55

świetlica szkolna: 6:45-17:00

punkt przedszkolny 6:30-17:00

 

 Dyrektor

Imię i nazwisko Andrzej Kruk
Siedziba 35-314 Rzeszów, ul. Miła 58
Telefon 17 748 38 60
E-mail sekretariat@sp9.resman.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy Godziny pracy według corocznie ustalanego podziału godzin, dostosowane do potrzeb szkoły

 

 Podstawa prawna

Uchwała Nr XLVIII/796/2009 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie nadania numeru porządkowego Szkole Podstawowej

Uchwała Nr LXIX/1288/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych w szkolach podstawowych i zespole szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów 

Statut 

 

Statut SP 09

 

 Finanse, majątek 

- budynek szkolny
- budynek sali gimnastycznej,
- boisko
- ogrodzenie siatkowe,
- kserokopiarki
- telefony i fax,
- sprzęt komputerowy
- system monitorowania szkoły
- gabinet higienistki
- sala zabaw
- oddział przedszkolny
- kuchnia i stołówka szkolna
- sprzęt gospodarczy
- sprzęt audiowizualny
- sprzęt p.poż

 

Wysokość opłat w punkcie przedszkolnym

Wysokość opłat za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym reguluje Uchwała Nr XXXV/765/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 oraz warunków zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów jednostkach oświatowych.

 

Zadania i tryb działania

Zgodnie ze statutem szkoły, ustawą o systemie szkoły i uchwałami organu prowadzącego. 

 

 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów oraz udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Korespondencja może być dostarczana osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną.

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, według kolejności wpływu, z zachowaniem trybu i termonów przewidzianych w Kodeksie posepowania administracyjnego.

 

 Rejestry, ewidencje, archiwa 

Szkoła prowadzi następujące rejestry i ewidencje:
- rejestr legitymacji szkolnych,
- rejestr kart rowerowych,
- rejestr świadectw ukończenia szkoły,
- rejestr wydanych zaświadczeń,
- ewidencja dzieci i uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły,
- Księga uczniów,
- ewidencja pism przychodzących i wychodzących,
- ewidencja pieczęci szkolnych,
- ewidencja czasu pracy,

- ewidencja biletów MPK,
- listy obecności pracowników.

W archiwum szkoła gromadzi nastepujące domumenty:
- Księgi arkuszy ocen,
- akta osobowe uczniów,

- dzienniki szkolne,
- dokumentacja pracy placówki.

 

Udostępnianie Informacji Publicznej 

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001, Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostepnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostepniane sa wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Wnioski o udostepnianie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do Dyrekotra Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rzeszowie na adres: Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Miła 58, 35-314 Rzeszów lub za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@sp9.resman.pl

Zarządzenie Dyrektora SP9 w Rzeszowie w sprawie regulaminu udostępniania informacji publicznej w SP 9 w Rzeszowie.jpg

Regulamin Udostępniania Informacji Publicznej w Szkole Podstawowej Nr 9 w Rzeszowie.pdf

Wniosek o Udostępnienie Informacji Publicznej w Szkole Podstawowej Nr 9 w Rzeszowie.pdf

 

 Informacje nieudostępnione 

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych. 

Data opracowania 

04.02.2016 r. 

Opracowanie 

Dorota Szylar 

Zatwierdził 

Andrzej Kruk – dyrektor szkoły

Opublikował(a): 24.03.2017 11:44, Dorota Szylar
Wytworzył(a): 06.02.2009 08:53, Andrzej Kruk
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 7163241
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl