Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

 Szkoła Podstawowa Nr 7


 Siedziba

Adres Rzeszów, ul. Beskidzka 5
Telefon / fax
017 748 38 40
E-mail sekretariat@zszp11.resman.pl
WWW www.zszp11.resman.pl
Godziny pracy 7.30 - 15.30

 

Dyrektor


Imię i nazwiskoPiotr Kłęk
Siedzibaul. Beskidzka 5, 35-083 Rzeszów
Telefon017 748 38 42
E-maildyrektor@zszp11.resman.pl
KompetencjeZgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy7.30 - 15.30

 

 

RODO

  - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  - KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

 Podstawa prawna

- Uchwała Rady Gminy Boguchwała Nr VIII/50/99 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół

- Uchwała Nr XXIV/386/2008 Rady Miasta Rzeszowa z dn. 3 stycznia 2008 r. w sprawie nadania numerów porządkowych placówkom oświatowym w Rzeszowie

- Uchwała Nr XL/836/2017 Rady Miasta Rzeszowa  z dn. 28 lutego 2017 r.

 

Struktura organizacyjna

Zespół Szkolno - Przedszkolnego Nr 11 w Rzeszowie

- Szkoła Podstawowa nr  7 w Rzeszowie jest publiczną szkoła ośmioklasową powszechną i obowiązkową.

Prowadzi naukę w dwu etapach edukacyjnych:

I-szy etap edukacyjny - klasy I-III - nauczanie zintegrowane

II-gi etap edukacyjny - klasy IV- VIII - nauczanie blokowe.

Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział klasowy.

 Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły podstawowej oraz szkolny plan nauczania.

 

Zadania

Zadania Dyrektora Szkoły:

Zadania Dyrektora Szkoły określa Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. i Kodeksu Pracy.

Zadania Sekretariatu:

Obsługa kancelaryjna Szkoły, prowadzenie akt, prowadzenie obowiązku szkolnego, obsługa interesantów i uczniów.

Zadania Księgowości:

Obsługa finansowa Szkoły.

Zadania Grona Pedagogicznego:

  1. Realizacja programów nauczania.
  2. Klasyfikowanie, ocenianie i promowanie uczniów.
  3. Prowadzenie dokumentacji klasowej.
  4. Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów.
  5. Wspieranie efektywności uczenia się i rozwoju uczniów.
  6. Współpraca z rodzicami uczniów.
  7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

 

Tryb działania

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz Statutem Szkoły Podstawowej.

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Prowadzone zgodnie z rzeczowym wykazem akt ustalonym dla jednostek oświatowych i sposobem działania archiwów zakładowych.
- Rejestr zatrudnionych nauczycieli
- Księga ewidencji dzieci (dot. realizacji obowiązku szkolnego)
- Ewidencja uczniów szkoły
- Ewidencja druków ścisłego zarachowania (świadectwa szkolne, legitymacje uczniowskie,
Legitymacje ubezpieczeniowe pracowników szkoły, legitymacje służbowe pracowników, karty rowerowe)
- Ewidencja nieobecności pracowników
- Ewidencja zastępstw
- Księgi inwentarzowe
- Księgi inwentarzowe księgozbioru
- Rejestr wypadków przy pracy
- Rejestr wydanych aktów awansu zawodowego nauczyciela
- Zeszyt ewidencji wypadków uczniów
- Ewidencja pieczęci
- Archiwum (akta, teczki osobowe byłych pracowników, listy płac, karty wynagrodzeń, arkusze ocen uczniów szkoły)

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

Data opracowania

01 września 2017r. 

 

Opracował

Jaolanta Werner Sekretarz Zespół Szkolno - Przedszkolnego Nr 11 w Rzeszowie

 

Zatwierdził

Piotr Kłęk - Dyrektor Zespół Szkolno - Przedszkolnego Nr 11 w Rzeszowie

Opublikował(a): 09.09.2019 09:21, Piotr Kłęk
Wytworzył(a): 19.08.2008 09:06, Piotr Kłęk
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13090819
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl