Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Władysława Broniewskiego


Siedziba

Adres

ul. Bohaterów 1, 35-112 Rzeszów

Telefon/Fax

17 748 24 60, Fax: 17 748 24 74

WWW

www.sp16.resman.pl

E-mail

sekretariat@sp16.resman.pl

Godziny pracy

7.30 - 16.00

 

Dyrektor

Imię i nazwisko

Dorota Rząsa

Siedziba

ul. Bohaterów 1, 35-112 Rzeszów

Telefon

17 748 24 60

E-mail

sekretariat@sp16.resman.pl

Kompetencje

Zgodnie z ustawą o systemie

oświaty oraz pełnomocnictwem

Prezydenta Miasta Rzeszowa

 

Status prawny

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Rzeszowie jest jednostką budzetową Gminy Miasto Rzeszów.

 

Podstawa prawna

Uchwała nr LI/1162/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 16 im. Władysława Broniewskiego w ośmioletnią Szkołę Podstawową.

 

Struktura organizacyjna

Szkoła jest publiczną szkołą ośmioletnią powszechną i obowiązkową.

Prowadzi naukę w dwu etapach edukacyjnych:

– I-szy etap edukacyjny - klasy I-III - nauczanie zintegrowane,

– II-gi etap edukacyjny - klasy IV- VIII - nauczanie blokowe.

Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział klasowy. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły podstawowej oraz szkolny plan nauczania.
 

Statut SP-16 w Rzeszowie  Pobierz

 

Bilans roczny

Bilans za 2006 rok

Pobierz

Bilans za 2007 rok

Pobierz

Bilans za 2008 rok

Pobierz

Bilans za 2009 rok

Pobierz

Bilans za 2010 rok

Pobierz

Bilans za 2011 rok

Pobierz

Bilans za 2012 rok

Pobierz

 

Bilans za 2013 rok

Pobierz

 

Bilans za 2014 rok

Pobierz

 

Bilans za 2015 rok

Pobierz

 

Bilans za 2016 rok

Pobierz

 

Bilans za 2017 rok

Pobierz

 

Bilans za 2018 rok

Pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zadania

Zgodnie ze statutem szkoły, ustawą o systemie oświaty i uchwałami organu prowadzącego.

 

Tryb działania

- Przyjmowanie uczniów do szkoły,
- Obowiązek szkolny,
- Odroczenie obowiązku szkolnego,
- Przyspieszenie obowiązku szkolnego,
- Indywidualny tok nauki,
- Nauczanie indywidualne,
- Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom,
- Świadczenia socjalne dla uczniów i pracowników szkoły,
- Wydawanie stosownych zaświadczeń,
- Ubezpieczenia uczniów i pracowników.

 

Prowadzone sprawy

- sprawy finansowo-księgowe,
- sprawy osobowe,

- sprawy działalności socjalnej,
- sprawy obowiązku szkolnego,
- sprawy kancelaryjne,
- sprawy posiedzeń Rady Pedagogicznej,
- sprawy posiedzeń Rady Rodziców,
- sprawy inwestycji i remontów w szkole,
- sprawy bhp i zaopatrzenia w środki (przeglądy w szkole),
- sprawy zaopatrzenia żywieniowego,

- sprawy pomocy pedagogicznej (psychologicznej) uczniów.

 

Finanse, majątek

- budynek szkolny
- budynek sali gimnastycznej,
- boiska
- drogi asfaltowe,
- ogrodzenie siatkowe,
- kserokopiarka,
- plac zabaw "Radosna Szkoła"
- sprzęt komputerowy

 

Stan na 31.12.2013 r.

  środki trwałe: 1 463 118,76 zł.

 wartości niematerialne i prawne: 20 154,97 zł.

 zbiory biblioteczne: 33 394,06 zł.

 grunty o powierzchni: 1ha 17a 04m

 

Plan finansowy 2014 r.

 Plan finansowy  Pobierz

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

- księgi główne i urządzenia analityczne, listy płac, karty wynagrodzeń, kartoteki, majątek szkoły
- spis inwentaryzacyjny,
- planowanie, sprawozdawczość,
- rejestr inwestycji i remontów w szkole (książka obiektu budowlanego),
- rejestr wydanych legitymacji uczniowskich,
- rejestr wydanych legitymacji pracowniczych,
- ewidencja uczniów w szkole,
- ewidencja dzienników szkolnych,
- ewidencja świadectw szkolnych,
- rejestr korespondencji,
- ewidencja pieczęci i pieczątek,
- ewidencja delegacji służbowych,
- ewidencja wyjść służbowych,
- protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej,
- ewidencja zajęć pozalekcyjnych,
- zestawienie raportów miesięcznych stołówki szkolnej,
- archiwum zakładowe (wykaz teczek zarchiwizowanych).

 

Udostępnianie Informacji Publicznej

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 16 w Rzeszowie z dnia 1 stycznia 2013 roku w sprawie regulaminu
udostępniania informacji publicznej w Szkole Podstawowej Nr 16 w Rzeszowie.

Regulamin Udostępniania Informacji Publicznej w Szkole Podstawowej Nr 16 w Rzeszowie

Wniosek o Udostępnienie Informacji Publicznej w Szkole Podstawowej Nr 16 w Rzeszowie

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

 

Procedura Postępowania w Sprawach Skarg i Wniosków

Procedura Postępowania w Sprawach Skarg i Wniosków

 

Dokumentacja i przebieg kontroli

Kontrole 2014 r.

1. 29.01.2014 r. - Podkarpacki Kurator Oświaty - Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I i II oraz IV i V

publicznej szkoły podstawowej z ramowymi planami nauczania.

2. 10.04.2014 r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - Ocena stanu sanitarnego szkoły.

3. 10.04.2014 r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - Kontrola warunków produkcji żywności.

4. 29.04.2014 r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - Kontrola związana z oceną jadłospisu dekadowego oraz bieżącymi

wymogami w tym zakresie.

5. 16.06.2014 r. - Podkarpacki Kurator Oświaty - Prowadzenie dokumentacji szkolnej w zakresie przepisów regulujących pracę Rady

Pedagogicznej.

6. 19.08.2014 r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - Ocena stanu sanitarnego szkoły.

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

Ochrona Danych Osobowych

Informujemy, że funkcję Inspetora Ochorny Danych Osobowych w Szkole Podstawowej nr 16 w Rzeszowie pełni Pani Wioletta Rozesłaniec, kontakt: iod1@erzeszow.pl

 

Klauzula informacyjna w Szkole Podstawowej nr 16 w Rzeszowie 

Klauzula informacyjna dla rodziców i uczniów

Informacja dotycząca monitoringu w szkole

  

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów w godzinach od 7.30 - 16.00 i udziela szczegółowych informacji

dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Korespondecję można dostarczać osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.

 

Data opracowania

01.09.2014 

 

Opracował/a

Dorota Rząsa - Dyrektor Szkoły

 

Zatwierdzenie

Dorota Rząsa - Dyrektor Szkoły

Opublikował(a): 10.05.2019 11:21, Robert Nowak-Twardowski
Wytworzył(a): 19.08.2008 09:09, Dorota Rząsa - Dyrektor Szkoły
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13702626
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl