Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Św. Jana Kantego


Siedziba

Adres ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
Telefon 017 748 24 30
Strona WWW www.sp13.resman.pl
E-mail sp13rzeszow@wp.pl
Godziny pracy 6:30 - 18:00

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Barbara Machniak
Siedziba ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
Telefon 017 748 24 30
E-mail sp13rzeszow@wp.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy 7:30 - 15:30

 

Statut

Pobierz

 

 

Bilans

Bilans za 2009 r. Pobierz

 

  

Zadania

Określono w statucie

 

Tryb działania

W przypadku utraty oryginału świadectwa ukończenia szkoły lub innych dokumentów, szkoła na pisemny wniosek zainteresowanego wydaje duplikat. Czas oczekiwania na dokument: do 14 dni od chwili złożenia wniosku.
Opłata skarbowa pobierana jest według stawek urzędowych.

 

Prowadzone sprawy

Załatwianie spraw administracyjno - księgowych odbywa się przez pięć dni w tygodniu od godziny 8.00 do 15.00.
Przy załatwianiu każdej sprawy stosowane są najbardziej celowe i najprostsze formy w dostosowaniu do rodzaju sprawy i obowiązujących przepisów. Sprawy nieskomplikowane załatwiane są bezzwłocznie. W stosunku do pozostałych jest to 14 lub 30 dni (przepisy KPA). Formy załatwień mogą być ustne, odręczne lub pisemne.

Sposób postępowania w sprawach skarg i wniosków reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 5 z 2002 r. poz. 46).

 

Finanse, majątek

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH:
1. Dwie działki o łącznej powierzchni 19231 m kw.
2. Budynek szkoły.
3. Budynek świetlicy.
4. Ogrodzenie.
5. Boisko asfaltowe.
6. Segmenty ogrodzeniowe.
7. Budynek magazynowy.
8. Wartownia-dobudówka do budynku.
9. Drogi z trelinki i żużla wokół budynku magazynu.
10. Ogrodzenie magazynu.
11. Rurociąg wodny.
12. Kanał (kanalizacja).
13. Ogrodzenie-część front.
14. Place i drogi.
15. Pracownia komputerowa 18 stanowiskowa z urządzeniami wielofunkcyjnymi.
16. Komputery z drukarkami w księgowości, sekretariacie i gabinecie dyrektora.
17. Kserokopiarka.
18. Wyposażenie (meble, sprzęt kuchenny, sprzęt p.pożarowy, mechaniczny sprzęt gospodarczy, wyposażenie placu zabaw, sprzęt audiowizualny).
19. Kotłownia gazowa.
20. Pracownia ICM.

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

REJESTRY:
- wydanych zaświadczeń dla uczniów
- wydanych zaświadczeń dla pracowników
- wydanych legitymacji szkolnych
- wydanych legitymacji służbowych dla pracowników (nauczycieli)
- wydanych legitymacji ubezpieczeniowych pracowniczych
- wydanych legitymacji ubezpieczeniowych rodzinnych
- wydanych biletów MPK
- wydanych aktów awansu zawodowego
- absolwentów poszukujących pracy
- wypadków uczniów
- wypadków pracowników
- chorób zawodowych
- zaświadczeń o przeszkoleniu w zakresie BHP
- zaświadczeń badań okresowych
- zaświadczeń badań do celów sanitarno - epidemiologicznych
- skarg i wniosków
- wydanych kart rowerowych i motorowerowych
- wydanych upoważnień
- zaświadczeń OKE
- pracowników
- emerytów
- sprzedaży
- księga przyznanej pomocy materialnej uczniom szkoły
- dziennik tabelaryczny
- karty wydatków

EWIDENCJE:
- zasobu archiwum zakładowego: spisy zdawczo-odbiorcze, wykaz spisów zdawczo-odbiorczych, karty udostępniania akt, spisy zdawczo-odbiorcze materiałów archiwalnych przekazywanych do archiwum państwowego, spisy dokumentacji niearchiwalnej przekazywanej na makulaturę lub zniszczenie, zezwolenie na zniszczenie wydane przez archiwa państwowe, protokoły oceny dokumentacji niearchiwalnej, teczka protokołów o brakach i uszkodzeniach akt udostępnionych w archiwum zakładowym
- delegacji służbowych
- zasobu bibliotecznego: księgi inwentarzowe, katalogi
- pieczęci i pieczątek: zbiór odcisków pieczęci i pieczątek
- nieruchomości: księga inwentarzowa
- czasu pracy: listy obecności, miesięczne karty urlopowe
- druków ścisłego zarachowania: legitymacje szkolne, karty rowerowe, karty motorowerowe, świadectwa promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
- legitymacje służbowe, legitymacje ubezpieczeniowe pracownicze, legitymacje ubezpieczeniowe rodzinne,
- czeki gotówkowe, kwitariusze przychodowo-ewidencyjne opłat, arkusze spisu z natury,
- dzieci - księga,
- uczniów - księga,
- absolwentów - księga,
- protokołów zebrań Rady Pedagogicznej - księga,
- protokołów posiedzeń Komisji Socjalnej - księga,
- zarządzeń dyrektora - księga.
Informacje zawarte w rejestrach i ewidencjach udostępnione są według potrzeb i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Placówka prowadzi archiwum zakładowe, które gromadzi i zabezpiecza dokumentację szkoły, pracowników zgodnie z instrukcją o organizacji i zakresie działania archiwum w SP 13 w Rzeszowie.

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

Data opracowania

26. 08. 2010 r.

 

Opracowanie

Danuta Kwarta - sekretarz szkoły, Lucyna Grążka - główny księgowy szkoły, Dorota Ożóg -nauczyciel

 

Zatwierdziła

Barbara Machniak - dyrektor szkoły

Opublikował(a): 31.08.2017 10:29, Agnieszka Świder
Wytworzył(a): 19.08.2008 09:07, Krzysztof Janda
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 5750399
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl