Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Juliana Przybosia


Siedziba

Adres 35-301 Rzeszów ul. Lwowska 17
Telefon 017 748 24 10
E-mail szkp12rz@poczta.onet.pl
Godziny pracy 7:00 - 16:00

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Maria Żmijowska
Siedziba 35-301 Rzeszów ul. Lwowska 17
Telefon 017 748 24 10
E-mail szkp12rz@poczta.onet.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy 5 godzin dydaktycznych + czas pracy nienormowany

 

Podstawa prawna

Szkoła powołana decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej z czerwca 1952 r. o utworzeniu i funkcjonowaniu Szkoły Podstawowej Nr 12 w Rzeszowie, - uznana jako publiczna szkoła podstawowa przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie z dniem 31 kwietnia 1993 r. na podstawie art. 106 Ust. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 i z 1992 Nr 26, poz. 113 oraz Nr 54, poz. 254), - przekształcona z dniem 1 września 1999 r. ze szkoły o strukturze organizacyjnej klas I-VIII w sześcioletnią szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej klas I-VI na mocy Uchwały Nr X/35/99 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 marca 1999 r.

 

Statut

Pobierz

 

 

Bilans roczny

Pobierz

 

 

Zadania

Ujęte w Statucie Szkoły.

 

Tryb działania

- Przyjmowanie uczniów do szkoły,
- Obowiązek szkolny,
- Odroczenie obowiązku szkolnego,
- Przyspieszenie obowiązku szkolnego,
- Indywidualny tok nauki,
- Nauczanie indywidualne,
- Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom,
- Świadczenia socjalne dla uczniów i pracowników szkoły,
- Wydawanie stosownych zaświadczeń,
- Ubezpieczenia uczniów i pracowników.

 

Prowadzone sprawy

- sprawy finansowo-księgowe,
- sprawy osobowe,
- sprawy działalności socjalnej,
- sprawy obowiązku szkolnego,
- sprawy kancelaryjne,
- sprawy posiedzeń Rady Pedagogicznej,
- sprawy posiedzeń Rady Rodziców,
- sprawy inwestycji i remontów w szkole,
- sprawy bhp i zaopatrzenia w środki (przeglądy w szkole),
- sprawy zaopatrzenia żywieniowego,
- sprawy pomocy pedagogicznej (psychologicznej) uczniów

 

Finanse, majątek

- majątek szkolny:
a) grunt o powierzchni 0,9258 ha księga wieczysta obr. 53/143/1 z Sądu Rejonowego w Rzeszowie VII Wydziału Ksiąg Wieczystych,
b) budynek szkoły o wartości 441 346, 39 zł,
c) 14 stanowisk komputerowych, w tym 11 w szkolnej sali komputerowej, telefon, fax, Internet.

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

- księga zarządzeń dyrektora szkoły,
- księgi główne i urządzenia analityczne, listy płac, karty wynagrodzeń, kartoteki, majątek szkoły - spis inwentaryzacyjny,
- planowanie, sprawozdawczość,
- rejestr inwestycji i remontów w szkole (książka obiektu budowlanego),
- rejestr wydanych legitymacji uczniowskich,
- rejestr wydanych legitymacji pracowniczych,
- ewidencja uczniów w szkole,
- ewidencja dzienników szkolnych,
- ewidencja świadectw szkolnych,
- rejestr korespondencji,
- ewidencja pieczęci i pieczątek,
- ewidencja delegacji służbowych,
- ewidencja wyjść służbowych,
- protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej,
- protokoły posiedzeń Rady Rodziców,
- protokoły posiedzeń Komisji Socjalnej,
- ewidencja zajęć pozalekcyjnych,
- zestawienie raportów miesięcznych stołówki szkolnej,
- archiwum zakładowe (wykaz teczek zarchiwizowanych)

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

Data opracowania

11 lipca 2003 r.

 

Opracował

Jerzy Szubart - kierownik administracyjno-gospodarczy

 

Zatwierdziła

Maria Żmijowska - dyrektor Szkoły

Opublikował(a): 31.08.2017 10:28, Agnieszka Świder
Wytworzył(a): 19.08.2008 09:06, Krzysztof Janda
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 5750519
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl