Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Szkoła Podstawowa Nr 21

im. Armii Krajowej

 


Siedziba  

Adres: ul. Miodowa 6, 35-303 Rzeszów 
Telefon: 17 748 27 30 
Fax: 17 748 27 30 
E-PUAP:   
Godziny pracy: 7.00 - 15.00 
 

Dyrektor

Imię i nazwisko: Renata Drozdowska 
Siedziba: ul. Miodowa 6, 35-303 Rzeszów 
Telefon: 17 748 27 30 
Kompetencje: Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa 
Godziny pracy: 8.00 - 15.00 
 

Przedmiot działalności i kompetencje jednostki oraz informacje o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw

 
 1. Dyrektor szkoły przyjmuje codziennie w godzinach 8.00 - 15.00.
     Wszystkie sprawy urzędowe, zgodnie z ustawą Kodeks Postępowania Administracyjnego, załatwia sekretariat szkoły
     i księgowość w godzinach 7.00 - 15.00.
 2. Sekretariat szkoły m.in.:
       a. udziela wszelkich możliwych informacji dotyczących działalności szkoły;
       b.  przyjmuje i wysyła korespondencję;
       c.  przechowuje i prowadzi dokumentację szkoły.
 3. Wydawanie wszelkich dokumentów następuje w terminie do 7 dni.
 4. W szczególności szkoła wydaje następujące dokumenty:
      a. zaświadczenia:
          i. o uczęszczaniu ucznia do szkoły - tryb wydawania: rodzic (prawny opiekun) dziecka zgłasza się z prośbą o wydanie  
          zaświadczenia do stosownej instytucji, w/w zaświadczenie zostaje wydane.
          ii. o zatrudnieniu pracownika - tryb wydawania: pracownik zgłasza się z prośbą o wydanie zaświadczenia do stosownej
          instytucji, w/w zaświadczenie zostaje wydane.
      b. uczniowskie legitymacje szkolne - tryb wydawania: wszystkie oryginały legitymacji są wydawane bezpłatnie zgodnie 
          z księgą druków ścisłego zarachowania. Duplikaty legitymacji wydawane są odpłatnie według stawek urzędowych na      
          prośbę rodzica (prawnego opiekuna).
      c. legitymacje służbowe nauczyciela - tryb wydawania: legitymacje służbowe nauczyciela i ich duplikaty zamawia się na
          prośbę nauczyciela w firmie wykonującej legitymacje, a następnie wydaje się je odpłatnie.
      d. duplikaty świadectw - tryb wydawania: duplikaty świadectw wydawane są odpłatnie według stawek urzędowych na
          prośbę rodzica (prawnego opiekuna) lub pełnoletniego ucznia.
      e. odpisy arkuszy ocen - tryb wydawania: odpisy arkuszy ocen wydawane są przy przeniesieniu ucznia do innej szkoły.
 

Podstawa prawna

 

Statut

 
 

Struktura organizacyjna

 
Szkoła podstawowa  jest szkołą powszechną i obowiązkową, ogólnokształcącą i jednolitą. Jest szkołą 8-letnią, kończącą się egzaminem ósmoklasisty.
Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział klasowy.
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły oraz szkolny plan nauczania.
 

Zadania 

 
Wg Rozdziału II Statutu Szkoły Podstawowej Nr 21 w Rzeszowie
 

Majątek

 
Budynek – 1 037 999,47 zł
Parking - 159 917,27 zł
Boisko – 126 378,49 zł
Ogrodzenie – 10 290,00 zł
Monitoring – 8 000,00 zł
 

Udostępnienie informacji nieudostępnionej w BIP

 
Każdy obywatel ma prawo do dostępu do informacji publicznej na wniosek na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. 
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198)
 
Informacjami nieudostępnianymi są m.in.:
1) akta osobowe pracowników szkoły,
2) dane osobowe uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów),
3) protokoły posiedzeń rady pedagogicznej,
4) dokumenty finansowo-księgowe szkoły.
 
 

Rejestry, ewidencje, archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

 
Szkoła prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego, ewidencję druków ścisłego zarachowania (legitymacje pracownicze, ubezpieczeniowe, uczniowskie, świadectwa promocyjne i ukończenia szkoły).
Szkoła podstawowa prowadzi również archiwum szkolne.
Rejestr - pism przychodzących i wychodzących, wydawanych legitymacji szkolnych, zatrudnionych nauczycieli, pracowników.
Ewidencja - druków ścisłego zarachowania (świadectwa szkolne, legitymacje pracownicze i członków rodzin, księga ewidencji uczniów, dzieci, absolwentów.
Archiwum - (wewnętrzne) prowadzone jest przez jednostkę od 2000 roku.
 

Dokumentacja z przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych

 
Informacja pokontrolna - kontrola finansowa jednostki w zakresie dochodów i wydatków budżetowych     Pobierz
Informacja pokontrolna - przewody kominowe 2014r.     Pobierz
Informacja pokontrolna - Sanepid 2014r.     Pobierz          Pobierz
Informacja pokontrolna - Sanepid 2015r.    Pobierz
Informacja pokontrolna - instalacja elektryczna 2014r.    Pobierz
Informacja pokontrolna - roczny przegląd techniczny budynku 2014r.     Pobierz
Informacja pokontrolna - ewakuacja próbna 2014r.      Pobierz
Informacja pokontrolna - ZUS  2014r.     Pobierz
Informacja pokontrolna - Kuratorium Oświaty 2015r.      Pobierz
Oświadczenie o stanie kontoli zarządczej za 2014r.      Pobierz
Informacja pokontrolna  - przewody kominowe 2015r.       Pobierz
Informacja pokontrolna  - kontrola stanu BHP budynku 2015r.       Pobierz
Informacja pokontrolna - ewakuacja próbna 2015r.      Pobierz
Oświadczenie o stanie kontoli zarządczej za 2015r.       Pobierz
Informacja pokontrolna  - przewody kominowe 2016r.        Pobierz
Informacja pokontrolna  - kontrola stanu BHP budynku 2016          Pobierz
Informacja pokontrolna - ewakuacja próbna 2016r.       Pobierz
Informacja pokontrolna - Kuratorium Oświaty 2016r.     Pobierz
Oświadczenie o stanie kontoli zarządczej za 2016r.       Pobierz 
Informacja pokontrolna - kontrola stanu bhp budynku 2017r.      Pobierz
Informacja pokontrolna - kontrola Kuratorium Oświaty 2017r.     Pobierz 
Informacja pokontrolna - kontrola Sanepid 2017      Pobierz
Informacja pokontrolna - kontrola Sanepid 2017_2      Pobierz
Informacja pokontrolna - kontrola Sanepid 2018          Pobierz
Informacja pokontrolna -  kontrola stanu bhp budynku 2018r.      Pobierz
Informacja pokontrolna - ewakuacja próbna 2018r.      Pobierz
Informacja pokontrolna - ZUS 2019r.      Pobierz 
Informacja pokontrolna - Kuratorium Oświaty 2019       Pobierz
Informacja pokontrolna - kontrola stanu bhp budynku 2019r.            Pobierz
Informacja pokontrolna - ewakuacja próbna 2019r.        Pobierz 
 
Data opracowania
25.10.2019 r.
 
Opracowanie
Beata Jerszów
 
Zatwierdziła
Renata Drozdowska
 

 

Opublikował(a): 25.10.2019 10:27, Beata Jerszów
Wytworzył(a): 19.08.2008 09:55, Renata Drozdowska
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13743662
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl