Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Szkoła Podstawowa Nr 29Siedziba

Adres ul. Partyzantów 10a, 35-234 Rzeszów
Telefon 17 748 27 70
Strona WWW sp29.resman.pl
E-mail sekretariat@sp29.resman.pl
NIP 5170383936
Godziny pracy  
sekretariat 7.30 - 15.00
przedszkole 6.30 - 17.00
świetlica 6.30 - 17.00

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Jerzy Wójcik
Siedziba ul. Partyzantów 10a, 35-234 Rzeszów
Telefon 17 748 27 72
E-mail dyrektor@sp29.resman.pl
Terminy przyjmowania stron W godzinach pracy
Godziny pracy 7.30-15.30

 

Kompetencje

Określa Statut Szkoły:

http://sp29.resman.pl/wp-content/uploads/2018/09/statut-ze-spisem.pdf

 

Przedmiot działalności i kompetencje jednostki

Określa Statut Szkoły:

http://sp29.resman.pl/wp-content/uploads/2018/09/statut-ze-spisem.pdf

 Klauzule informacyjne

Klauzula ogólna

Klauzula informacyjna monitoring
Klauzula dla uczniów i rodziców

 Informacja o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw

1. Wszystkie sprawy urzędowe, zgodnie z Ustawą Kodeks Postępowania Administracyjnego, załatwia sekretariat szkoły i księgowość w godzinach 7.30 - 15.30.
 

2. Sekretariat szkoły m.in.:
1) udziela wszelkich możliwych informacji dotyczących działalności szkoły;
2) przyjmuje i wysyła korespondencję;
3) przechowuje i prowadzi dokumentację szkoły.
  

3. Wydawanie wszelkich dokumentów następuje w terminie do 7 dni.
 

4. W szczególności Szkoła Podstawowa Nr 29 wydaje następujące dokumenty:
1) zaświadczenia:
a) o uczęszczaniu ucznia do szkoły - tryb wydawania: rodzic (prawny opiekun) dziecka zgłasza się z prośbą o wydanie zaświadczenia do stosownej instytucji, w/w zaświadczenie zostaje wydane.
b) o zatrudnieniu pracownika - tryb wydawania: pracownik zgłasza się z prośbą o wydanie zaświadczenia do stosownej instytucji, w/w zaświadczenie zostaje wydane.
2) uczniowskie legitymacje szkolne - tryb wydawania: wszystkie oryginały legitymacji są wydawane bezpłatnie zgodnie z księgą druków ścisłego zarachowania. Duplikaty legitymacji wydawane są odpłatnie według stawek urzędowych na prośbę rodzica (prawnego opiekuna).
3) legitymacje służbowe nauczyciela - tryb wydawania: legitymacje służbowe nauczyciela i ich duplikaty zamawia się na prośbę nauczyciela w firmie wykonującej legitymacje, a następnie wydaje się je odpłatnie.
4) duplikaty świadectw - tryb wydawania: duplikaty świadectw wydawane są odpłatnie według stawek urzędowych na prośbę rodzica (prawnego opiekuna) lub pełnoletniego ucznia.
5) odpisy arkuszy ocen - tryb wydawania: odpisy arkuszy ocen wydawane są przy przeniesieniu ucznia do innej szkoły.

Statut

Statut Pobierz
Wewnątrzszkolny regulamin
oceniania zachowania
Pobierz
Wewnątrzszkolny system
oceniania
Pobierz

 

 

 

 

 

Organizacja


Szkoła Podstawowa jest szkołą powszechną i obowiązkową, ogólnokształcącą i jednolitą. Jest szkołą 8-letnią, kończącą się sprawdzianem. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział klasowy. 
Regulamin organizacyjny zawiera rozdział IV Statutu szkoły.

Majątek

Środki trwałe - 3315903,72 zł
Wyposażenie - 534987,90 zł
Księgozbiór - 58559,185 zł
Programy i licencje - 48161,44 zł

Bilans

 

Bilans za rok 2011  Pobierz
Bilans za rok 2012  Pobierz
Bilans za rok 2013  Pobierz
Bilans za rok 2014  Pobierz
Bilans za rok 2015  Pobierz
Bilans za rok 2016  Pobierz
Bilans za rok 2017  Pobierz
Bilans za rok 2018  Pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plan finansowy

Plan finansowy 2014 Pobierz
Plan finansowy 2015 Pobierz
Plan finansowy 2016 Pobierz
Plan finansowy 2017 Pobierz
Plan finansowy 2018 Pobierz

 Udostępnianie informacji nieudostępnionej w BIP

 Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej - pobierz

 Rejestry, ewidencje, archiwa oraz  sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Prowadzone zgodnie z rzeczowym wykazem akt ustalonym dla jednostek oświatowych i sposobem działania archiwów zakładowych.
- Rejestr zatrudnionych nauczycieli
- Księga ewidencji dzieci (dot. realizacji obowiązku szkolnego)
- Ewidencja uczniów szkoły
- Ewidencja druków ścisłego zarachowania (świadectwa szkolne, legitymacje uczniowskie, legitymacje ubezpieczeniowe pracowników szkoły, legitymacje służbowe pracowników, karty motorowerowe)
- Ewidencja nieobecności pracowników
- Ewidencja zastępstw
- Księgi inwentarzowe
- Księgi inwentarzowe księgozbioru
- Rejestr wypadków przy pracy
- Rejestr wydanych aktów awansu zawodowego nauczyciela
- Zeszyt ewidencji wypadków uczniów
- Ewidencja pieczęci
- Archiwum (akta, teczki osobowe byłych pracowników, listy płac, karty wynagrodzeń, arkusze ocen uczniów szkoły).

 

 

 

Dokumentacja z prebiegu i efektów kontroli

Kontrola sanitarna

Kontrola sanitarno-epidemiologiczna

Ocena zakładu zywienia zbiorowego

Okresowa kontrola stanu technicznego

Wyniki badań szczelności węzy hydrantowych

Okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych

Okresowa kontrola stanu technicznego obiektu

Kontrola instalacji gazowej

Ocena stanu sanitarnego szkoły

Ocena stanu sanitarnego szkoły

 

Data opracowania

31.08.2014 r.

 

Opracowanie

Jerzy Wójcik - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 29

 

Zatwierdziła

Jerzy Wójcik - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 29

Osoba publikująca

Jerzy Wójcik 

Osoba wytwarzająca

Jerzy Wójcik - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 29

Opublikował(a): 09.09.2019 11:29, Agnieszka Świder
Wytworzył(a): 19.08.2008 09:55, Krzysztof Janda
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13075461
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl