Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Publiczne Przedszkole Nr 8


Siedziba

Adres ul. Lwowska 17, 35-301 Rzeszów
Telefon 17 74 83 240
E-mail sekretariat@pp8.resman.pl
Godziny pracy 6.30 - 17.00

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Maria Żmijowska
Siedziba ul. Lwowska 17, 35-301 Rzeszów
Telefon 17 862 01 51
E-mail sekretariat@pp8.resman.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy Godziny dydaktyczne: poniedziałek - od 7.30 do 12.30, środa - od 10.30 do 15.30. Godziny przyjęć interesantów: wtorek - od 13.00 do 15.30, czwartek - od 14.00 do 17.00 Pozostały czas pracy nauczycieli: Grupa I - 7.30 - 15.30, Grupa II - 6.30 - 17.00, G

 

Podstawa prawna

Decyzja Kuratora Oświaty i Wychowania w Rzeszowie Nr O.IV – 0138/9/83 z dnia 5 marca 1983 r. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 15.07.1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz.U. Nr 32 z 1961 r. poz. 160) oraz Zarządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 12.06.1975 r. w sprawie zakresu czynności wydziałów wchodzących w skład urzędów wojewódzkich (Dz.Urz. MAGTiOS, poz. 1 z dalszymi zmianami ust. 5, pkt 11 załącznika), po rozpatrzeniu wniosku Inspektora Oświaty i Wychowania w Rzeszowie z dnia 22.02.1983 r. nr 401/17/83.

 

Statut

Pobierz

 

 

Bilans roczny

Bilans za 2008 r. Pobierz

 

 

Wysokość opłat

Wysokośc opłat z pobyt dziecka w Przedszkolu reguluje Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XVII/337/2011 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Rzeszów.

 

Zadania

1. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji zakresie bezpieczeństwa.
2. Wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym w następujących obszarach edukacyjnych:
- Poznawanie i rozumienie siebie i świata
- Nabywanie umiejętności poprzez działanie
- Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej
- Budowanie systemu wartości
3. Tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”.
4. W zakresie umożliwiania dzieciom podtrzymania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:
a) wychowanie dzieci w duchu miłości Ojczyzny, patriotyzmu, humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku dla pracy;
b) uznania prawa rodziców (opiekunów) do religijnego wychowania dzieci organizując naukę religii i zapewniając dzieciom innego wyznania, w czasie przeznaczonym na naukę religii, opiekę nauczyciela przedszkola.
5. W zakresie udzielania dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez:
a) przyjmowanie do przedszkola ze zgłoszonymi przez rodziców (opiekunów) lub zaobserwowanymi deficytami rozwojowymi, na równych prawach z pozostałymi dziećmi;
b) pomaganie rodzicom w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dzieci i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej
c) organizowanie przez nauczycieli indywidualnych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi, w celu wyrównania ich braków (uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków działań realizowanych z dzieckiem)
6. W zakresie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi poprzez:
a) otwarcie na organizacje wychowania integracyjnego

 

Tryb działania

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 168). Tekst jednolity z dnia 9 października 2000 r. (Dz. U. Nr 98, poz. 1071) Zm.: 2001, Nr 49, poz. 509.

 

Finanse

1. Przedszkole dzieli budynek ze Szkołą Podstawową Nr 12. Powierzchnia Przedszkola - 202 m kw.
2. Budowle (kanalizacja, chodniki, ogrodzenie)
3. Grunty o powierzchni – 240 m kw.
4. Maszyny i urządzenia techniczne:
- komputer i monitor – 2 szt.

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

W placówce funkcjonuje instrukcja kancelaryjna, w której zawarty jest rzeczowy wykaz akt; a w nich ewidencje, rejestry.
Ważniejsze rejestry, ewidencje, archiwa:
- wypadków dzieci;
- wypadków przy pracy
- aktów awansu zawodowego;
- chorób zawodowych nauczycieli;
- ewidencja środków trwałych;
- ewidencja księgozbioru;
- ewidencja pieczęci;
- ewidencja druków ścisłego zarachowania;
- ewidencja zastępstw;
- ewidencja zasobu archiwum zakładowego.

 

Data opracowania

10 października 2010 r.

 

Opracowanie

 

 

Zatwierdzenie

 

Opublikował(a): 31.08.2017 10:21, Agnieszka Świder
Wytworzył(a): 24.10.2008 08:31, Maria Żmijowska
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13642422
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl