Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Przedszkole Publiczne Nr 7 im. Wandy Chotomskiej


Siedziba

Adres 35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 3a
Telefon 17 74 83 230
E-mail sekretariat@pp7.resman.pl
Godziny pracy 6.30 - 17.00
Strona www www.pp7rz.webd.pl
E-PUAP /PP7_Rzeszow/SkrytkaESP/

             

Dyrektor

Imię i nazwisko Zofia Momora
Siedziba 35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 3a
Telefon 17 74 83 228
E-mail zofia.momora@pp7.resman.pl
Godziny pracy

 

Godziny dydaktyczne zgodnie z zatwierdzoną na dany rok szkolny organizacją pracy przedszkola.

Kompetencje

Określone w Statucie Przedszkola Publicznego Nr 7 w paragrafie 13.

Sposób załatwiania spraw

Dyrektor przedszkola przyjmuje podania, wnioski i pisma od interesantów. Wszelkie sprawy można załatwiać osobiście lub korespondencyjnie na adres:

Przedszkole Publiczne Nr 7 im. Wandy Chotomskiej  ul. Pułaskiego 3a 35-011Rzeszów  

 

 Podstawa prawna

Przedszkole Publiczne Nr 7 im. Wandy Chotomskiej jest jednostką budżetową, działającą na podstawie Statutu Przedszkola.

Statut

file/174291/Statut Przedszkola Publicznego nr 7.pdf
 
   

 

 

 

 

Struktura organizacyjna

STRUKTURA ORGANIZACYJNA.pdf

Wysokość opłat

Wysokość opłat za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje file/112769/Uchwała Nr LII-1227-2017.pdf Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów jednostkach oswiatowych.

Zadania

Zadania jednostki ujęte w Statucie przedszkola w rozdziale 2.

Tryb działania

- rekrutacja dzieci do przedszkola -file/112768/Regulamin Rekrutacji 2018-2019.pdf
 - zatrudnianie, zwalnianie, awansowanie pracowników – zgodnie z Kodeksem Pracy i Kartą Nauczyciela,
- inne decyzje związane z organizacją pracy przedszkola.

Finanse

- budynki i budowle: 391 074,00 zł. brutto
- urządzenia techniczne:46283,50 zł. brutto

Plan Finansowy 

Plan Budżet 2017.pdf    
Plan finansowy na rok 2018.pdf    

 

 

file/155608/Plan finansowy na rok 2019 (2).pdf

Bilans roczny

file/155758/Bilans 2018.pdf  
   

 

 

 

 

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Dokumentacja prowadzona zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną obowiązującą w PP07 w Rzeszowie.

Wykaz rejestrów;

- rejestr wypadków dzieci,

- rejestr wypadków przy pracy,

- rejestr legitymacji służbowych nauczycieli,

- rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej,

- rejestr zarządzeń dyrektora,

- rejestr zamówień publicznych,

- ewidencja środków trwałych,

- ewidencja druków ścisłego zarachowania,

- ewidencja pieczęci,

- ewidencja zastępstw,

- ewidencja czasu pracy,

-ewidencja zasobu archiwum


Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym. Dokumenty archiwalne są udostępniane przez upoważnionych pracowników na terenie przedszkola osobom zainteresowanym  na ich wniosek. Ewidencje i rejestry są udostępniane powołanym do tego celu organom kontrolującym w zakresie określonym w przepisach prawa.

 Klauzule informacyjne;

file/167209/Klauzula dla osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola.pdf

Klauzula dla uczniów i rodziców.pdf

Klauzula ogólna.pdf

 file/171658/klauzula informacyjna-kontrahenci PZP.pdf

Kontrole

file/171615/KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ ORGANY ZEWNĘTRZNE.pdf

Informacje nieudostępnione

- protokoły rady pedagogicznej,
- akta osobowe pracowników,
- dane osobowe dzieci i ich rodziców.

Udostępnianie Informacji Publicznej

Informacje publiczne nie zamieszczone na stronie BIP Przedszkola Publicznego Nr 7 mogą być udostępnione na wniosek wg Regulaminu Udostępniania Informacji Publicznej.

Regulamin udostępniania informacji publicznej.pdf

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf

Rejestr wniosków o udzielenie informacji publicznej.pdf

Wypełniony wniosek należy przesłać:

- pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@pp7.resman.pl

- listownie na adres: Przedszkole Publiczne nr 7, 35-011 Rzeszów ul. Pułaskiego 3a

Data opracowania

20.09.2019r.

 

Opracowała

Zofia Momora - dyrektor przedszkola

 

Zatwierdziła

Zofia Momora - dyrektor przedszkola

Opublikował(a): 07.10.2019 17:00, Zofia Momora
Wytworzył(a): 23.10.2008 15:04, Zofia Momora
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 12999252
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl