Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

 Publiczne Przedszkole Nr 41


 Siedziba

Adres 35-041 Rzeszów, ul. Dominikańska 2
Telefon

17 74 83 455, 17 74 83 454,

17 74 83 451

Strona WWW http://pp41.resman.pl
E-mail sekretariat@pp41.resman.pl
Godziny pracy 6.30-17.00

 

Elektroniczna skrzynka podawcza: www.epuap.gov.pl

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Elżbieta Gomułka
Siedziba 35-041 Rzeszów, ul. Dominikańska 2
Telefon 17 74 83 455
E-mail sekretariat@pp41.resman.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa.
Godziny pracy Nienormowany czas pracy.

 

 

Podstawa prawna

Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XXII/51/91 z dnia 2 lipca 1991 r.


 

Statut

Pobierz

 

 

Nowelizacja statutu Przedszkola Publicznego Nr 41 w Rzeszowie dostepna w plikach do pobrania.

  

 

Bilans roczny

Pobierz

 

  

 

Wysokość opłat

 Od 1.01.2017 zgodnie z uchwałą Nr XXXV/765/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 20 grudnia 2016r.  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę miasto Rzeszów.

 http://bip.erzeszow.pl/file/80173/Uchwa%C5%82a+Nr+XXXV-765-2016.pdf 

Zadania

Ujęte w Statucie w Dziale III § 5.

  

 

Tryb działania

Rekrutacja dzieci do przedszkola ujęta w Statucie (Dział V § 8), zatrudnianie, zwalnianie, awansowanie pracowników oraz inne decyzje związane z organizacją placówki podejmowane samodzielnie lub w uzgodnieniu z Urzędem Miasta - Wydział Edukacji

  

 

Finanse, majątek

Wykaz majątku:
- Budynek - 1 245 934,44 zł
- Sprzęt teleinformatyczny: 3 telefony, 3 zestawy komputerowe, 1 kserokopiarka, 2 urządzenia wielofunkcyjne, 2 laptopy, rzutnik, drukarka.

 


 Rejestry, ewidencje, archiwa

- Rejestr wypadków przy pracy

- Rejestr zwolnień lekarskich

- Rejestr wypadków dzieci

- Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej

- Ewidencja czasu pracy

- Ewidencja zastępstw

Informacje, jakie są zgomadzone w rejestrach są udostępniane na wniosek zainteresowanych.

 


 Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe dzieci i ich rodziców – ochrona danych osobowych.

 


 Udostepnienie informacji publicznej

Informację publiczną udostępnia się na wniosek osoby zainteresowanej. Poniżej znajdą Państwo opcjonalny wzór wniosku, którym można sie posłużyć w tym celu.

Uzupełniony wniosek należy przesłać listownie lub dostarczyć na adres:

Przedszkole Publiczne Nr 41 w Rzeszowie

ul. Dominikańska 2

35-041 Rzeszów

bądź w formie elektronicznej na adres:

sekretariat@pp41.resman.pl

lub na elektroniczną skrzynkę podawczą: www.epuap.pl


  

 Kontrole zewnętrzne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie

Kontrola przeprowadzona w dniach:

21 marca 2013r. - 22 marca 2013r.,

25 marca 2013r. - 27 marca 2013r.

Zakres kontroli: 

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczen społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Zalecenia pokontrolne:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

 Państwowa Inspekcja Pracy w Rzeszowie

Kontrola przeprowadzona w dniach 16-17 lipca 2013r.

Zakres kontroli:

Kontrolą objęto:

1. Wybrane zagadnienia z zakresu wynagradzania pracowników obsługi i administracji.

2. Wybrane zagadnienia z zakresu czasu pracy.

3. Sprawdzono sposób przydziału odzieży roboczej.

Zalecenia pokontrolne:

Zweryfikowanie zapisów tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odziezy roboczej.

Prawidłowe sporządzanie świadectwa pracy oraz ustalanie prawa do urlopu wypoczynkowego.

Zaprzestanie dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę poniżej kwoty wolnej od potrąceń.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

Kontrola przeprowadzona w dniu 16 kwietnia 2014r.

 Zakres kontroli:

Ocena stanu sanitarnego bloku żywienia oraz stanu sanitarnego przedszkola.

Zalecenia pokontrolne:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

  

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

Kontrola przeprowadzona w dniu 14.01.2015r                                                                                                                                                                                                        

Przedmiot kontroli:

Ocena stanu sanitarnego bloku żywienia oraz stanu sanitarnego przedszkola.

Zalecenia pokontrolne:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.                                        

 

 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Kontrola przeprowadzona w dniach 17-25.06.2015r.

Przedmiot kontroli ewaluacji zewnętrznej:

Kontrola obejmowała trzy obszary:

1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci

2. Dzieci są aktywne

3. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Raport z ewaluacji dostępny na stronie www.npseo.pl

 Wydział Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa

Kontrola przeprowadzona w dniach  27,07-12.08.2015r.

 Przedmiot kontroli:

Kontrola gospodarki finansowej jednośtki za I półrocze 2015r. w zakresie dochodów i wydatków budżetowych ze szczególnym uwzględnieniem zawierania i realizacji umów.

Zalecenia pokontrolne:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Data opracowania

05.08.2014r.

14.04.2015r. 

24.06.2015r.

28.10.2015r

19.09.2017r.

Opracowanie

Joanna Stanio -główna księgowa

  

Zatwierdzenie

Elżbieta Gomułka - dyrektor przedszkola

Opublikował(a): 10.05.2019 13:37, Joanna Stanio
Wytworzył(a): 24.10.2008 14:26, Elżbieta Gomułka
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13052748
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl