Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Przedszkole Publiczne Nr 37


Siedziba

Adres Rzeszów 35-508, ul. Starzyńskiego 10
Telefon 17 748 34 30
Strona WWW

www.pp37.resman.pl

E-mail sekretariat@pp37.resman.pl
Godziny pracy 6.30 - 17.00

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Bożena Bator
Siedziba Rzeszów 35-508, ul. Starzyńskiego 10
Telefon 17 748 34 28
E-mail dyrektor@pp37.resman.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza

www.epuap.gov.pl
Kompetencje

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa

Szczegółowe kompetencje Dyrektora ujęte są w Statucie Przedszkola - Rozdz.IV, par.14.

Godziny pracy

Godziny dydaktyczne - zgodnie z corocznie zatwierdzoną organizacją pracy

Godziny przyjęć: poniedziałek 8.00 - 10.00, wtorek 15.30 - 16.30

 

Podstawa prawna

Podstawą prawną powołania i funkcjonowania jednostki jest Decyzja Nr 21/85 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 kwietnia 1985 r. 

 

Statut i struktura organizacyjna

 

Statut   - Pobierz

Struktura organizacyjna - Pobierz

 

 

Bilans roczny

Bilans za rok 2018 Pobierz

Rachunek zysków i strat za rok 2018 Pobierz

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2018 Pobierz

Informacja dodatkowa do bilansu za ro 2018 Pobierz

Bilans za rok 2017          Pobierz

 Bilans za rok 2016          Pobierz

 Bilans za rok 2015          Pobierz

 Bilans za rok 2014          Pobierz

 Bilans za rok 2013          Pobierz
 Bilans za rok 2012         Pobierz

 Bilans za rok 2011          Pobierz

 Bilans za rok 2010          Pobierz

 Bilans za rok 2009          Pobierz

 Bilans za rok 2008          Pobierz

          

       

Plan finansowy

Plan finansowy na rok 2014  Pobierz  

Plan finansowy na rok 2015  Pobierz  

Plan finansowy na rok 2017 Pobierz   

 Plan finansowy na rok 2018  Pobierz

Plan finansowy na rok 2019 Pobierz

Wysokość opłat

Wysokośc opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu reguluje Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LII/1227/2017  dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów jednostkach oświatowych.

 

Zadania

Zadania jednostki ujęte są w Statucie przedszkola - Rozdz.II.
 

Tryb działania

- rekrutacja dzieci do przedszkola - zgodnie z Regulaminem Rekrutacji Pobierz
- zatrudnianie, zwalnianie i awansowanie pracowników,
- decyzje związane z gospodarowaniem Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
- decyzje związane z organizacją placówki w oparciu o zarządzenia Organu Prowadzącego, Kuratora Oświaty oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Finanse, majątek

Wykaz majątku :
- budynki i budowle brutto - 1 393 130,54 zł

- urządzenia techniczne, elektryczne i pozostałe - 98 839,48 zł
- sprzęt teleinformatyczny: 7 laptopów, 2 zestawów komputerowych, 1 kserokopiarka, 1 urządzenie wielofunkcyjne.

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

W placówce funkcjonuje instrukcja kancelaryjna, w której zawarty jest rzeczowy wykaz akt, a w nich ewidencje, rejestry.
Ważniejsze rejestry, ewidencje, archiwa:

- zarządzeń dyrektora

- zamówień publicznych

- wypadków dzieci

- wypadków przy pracy

- legitymacji służbowych nauczycieli

- chorób zawodowych nauczycieli

- wniosków o udostępnienie informacji publicznej

- środków trwałych

- czasu pracy

- księgozbioru

- pieczęci

- druków ścisłego zarachowania

- zastępstw

- zasobu archiwum

 Informacje zgromadzone w rejestrach, ewidencjach i archiwach są udostępniane na wniosek osoby zainteresowanej.

Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostepnia się osobom postronnym zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.(Dz.U. z 2002 Nr 101, poz.926).

dokumenty archiwalne są udostępniane przez upoważnionych pracowników na terenie przedszkola oraz osobom zainteresowanym na ich wniosek. Ewidencje i rejestry są udostępniane powołanym do tego organom kontrolującym

w zakresie określonym w przepisach prawa.

Inspektor Danych Osobowych:

Inspektorem Danych Osobowych Przedszkola jest Pani Wioletta Rozesłaniec, tel: 17 875 43 74, e:mail: iod1@erzeszow.pl

Zastępcą Inspektora Danych Osobowych Przedszkoa jest Pan Mariusz Stochła, tel: 17 875 43 74, e-mail: iod1@erzeszów.pl

 Klauzule informacyjne:

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu - pobierz
Klauzula dla osób upoważnionych do odbioru dziecka  - pobierz

Klauzula dla uczniów i rodziców -pobierz

Klauzula informacyjna dla zamówień publicznych powyżej 30.000 euro -pobierz

Klauzula informacyjna dla zamówień publicznych poniżej 30 000 euro -pobierz

Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka - pobierz

Obowiązek informacyjny względem pracowników- pobierz

Obowiązek informacyjny względem kandydatów ubiegających się o pracę - pobierz

Klauzua informacyjna dotycząca ZFŚS -pobierz

Kontrole przeprowadzone przez organy zewnętrzne 

Kontrole zewnętrzne - pobierz

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe dzieci i ich rodziców – ochrona danych osobowych. Informacje publiczne nie zamieszczone na stronie BIP Przedszkola Publicznego Nr 37 mogą być udostępnione na wniosek według Regulaminu Udostępniania Informacji Publicznej PP37.

 Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej       POBIERZ

Wypełniony wniosek należy przesłać:

- drogą elektroniczną na adres sekretariat@pp37.resman.pl

- listownie na adres: Przedszkole Publiczne Nr 37, ul. Starzyńskiego 10, 35-508 Rzeszów

 

Data opracowania

 10.04.2012 r.

 

Opracowanie

Bożena Bator – Dyrektor

 

Zatwierdzenie

Bożena Bator – Dyrektor

Pliki do pobrania:
Bilans2017.pdf (113,27 KB)
Opublikował(a): 26.09.2019 13:26, Edyta Mucha
Wytworzył(a): 24.10.2008 14:17, Bożena Bator
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 12999224
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl