Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Publiczne Przedszkole Nr 36


Siedziba

Adres Rzeszów 35-507 ul. Brydaka 10
Telefon 17 74 83 420
Strona WWW pprz36.przedszkolowo.pl
E-mail sekretariat@pp36.resman.pl
Godziny pracy 6.30 - 17.00

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Stella Jaworska
Siedziba Rzeszów 35-507 ul. Brydaka 10
Telefon 17 74 83 421
E-mail dyrektor@pp36.resman.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy

 

Nienormowany czas pracy, godziny dydaktyczne według zatwierdzonej corocznie organizacji pracy (arkusza organizacji): godziny przyjęć: wtorek 15.00 -17.00, środa 7.00 -9.00.

 

Podstawa prawna

Podstawą prawną powołania i funkcjonowania jednostki jest Decyzja Nr 0.IV-0138/17/84 Kuratora Oświaty i Wychowania w Rzeszowie z dnia 30 kwietnia 1984 r. w sprawie organizacji Państwowego Przedszkola Nr 36 w Rzeszowie. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania /Dz.U. nr 32 z 1961 r. poz. 160/ oraz zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 8 stycznia 1982 r. w sprawie organizacji i statutu placówek wychowania przedszkolnego (Dz. Urz. MOiW nr 1, poz. 1).

 

Statut i struktura organizacyjna

 Statut:

Pobierz

 

 

Struktura organizacyjna:

Pobierz

 

 

Bilans roczny

Pobierz

 

  Bilans za 2014 pobierz

 Bilans za 2015 pobierz

 Bilans za 2016 pobierz

Bilans za 2017 pobierz

 Bilans za 2018 pobierz

Rachunek zysków i strat za 2018 pobierz

Zestawienie zmian w funduszach jednostki za 2018 pobierz

Informacja dodatkowa za 2018 pobierz

Wysokość opłat

Wysokośc opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu reguluje Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LII/1227/2017  dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów jednostkach oświatowych.

Zadania

Zadania jednostki ujęte w Statucie Przedszkola Publicznego Nr 36 – rozdział II

 

Tryb działania

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz Statutem przedszkola.

 

Finanse, majątek

Budynek – powierzchnia użytkowa - 908,38 m2., kubatura - 3945,00 m3
Posesja - 3594 m2.

Wykaz majątku:

Budynki I budowle brutto - 499 743,99

Urządzenia techniczne i maszyny - 23 600,80

Pozostałe środki trwałe - 181 430,23
Sprzęt teleinformatyczny : zestawy komputerowe - 4 szt, laptop - 1szt. drukarka laserowa - 1szt., urządzenie wielofunkcyjne - 1szt.

 

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Dokumentacja prowadzona zgodnie z instrukcją ancelaryjną zawierającą rzeczowy wykaz akt:

Rejetr:

- wypadków dzieci,

- wypadków przy pracy,

- chorób zawodowych nauczycieli,

- aktów awansu zawodowego,

- zaświadczeń, umów,

- świadectw pracy.

 

Ewidencja:

- ewidencja czasu pracy,

- ewidencja zastępstw,

- ewidencja środków trwałych,

- ewidencja pieczęci,

- ewidencja druków ścisłego zarachowania,

- ewidencja zasobu archiwum zakładowego.

 

Archiwa:

- akt osobowych,

- dokumentów kancelaryjnych,

- dokumentów kadrowych,

- dokumentów finansowych,

-dokumentów pedagogicznych.

 

 

Informacje nieudostępnione

- Protokoły Rad Pedagogicznych,

- akta osobowe,

- dane osobowe dzieci i ich rodziców

 

 Kontrole przeprowadzone przez organy zewnętrzne:

 

Instytucja kontrolującaData kontoliZakres kontroli
Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa25.04.2016 r. - 26.04.2016 r.Badamnie sprawozdań finansowych za 2015 r.
Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa19.07.2016 r. - 25.07.2016 r.

Kontrola gospodarki finansowej za II półrocze 2015 r.

Nie  stwierdzono nieprawidłowości.

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat w Rzeszowie11.08.2016 r. - 12.08.2016 r.

Prawna ochrona pracy.

Zalecenia: dopracować Ryzyko Zawodowe na stanowisku: pomoc nauczyciela.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanirarny w Rzeszowie24.10.2016 r.

1. Ocena stanu sanitarnego przedszkola

2. Ocena stanu bloku żywienia

Zalecenia pokontrolne:porawić stan techniczny pomieszczeń bloku żywienia do 31 sierpnia 2017 r.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Rzeszowie29.10.2018r.Ocena stanusanitarnego przedszkola bloku żywienia.

 

Informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w BIP są udostępniane na wniosek zainteresowanego.
Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są
w ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.)

Zasady dostępu do informacji

Wniosek

Wypełniony wniosek należy przesłać:

- pocztą elektroniczną na adres:sekretariat@pp36.resman.pl

- listownie na adres: Przedszlkole Publiczne Nr 36, 35-507 Rzeszów, ul. Brydaka 10

Data opracowania

26.09.2019

 

Opracowanie

Stella Jaworska - dyrektor

 

Zatwierdzi

  Stella Jaworska dyrektor

Pliki do pobrania:
Link.png (9,03 KB)
Opublikował(a): 26.09.2019 12:03, Stella Jaworska
Wytworzył(a): 24.10.2008 14:13, Stella Jaworska
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13453666
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl