Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Publiczne Przedszkole Nr 35


Siedziba

Adres 35-310 Rzeszów, ul. Biskupa J. Pelczara 3
Telefon 017 748 34 10
Strona WWW pp35.edupage.org
E-mail sekretariat@zszp5.resman.pl
Godziny pracy 6:00 - 17:00
Skrytka ESP /ZSPNR5/SkrytkaESP

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Małgorzata Adamska - Jesiołkiewicz
Siedziba 35-310 Rzeszów, ul. Biskupa J. Pelczara 3
Telefon 017 748 34 10
E-mail dyrektor@zszp5.resman.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa

 

Podstawa prawna

 Przedszkole Publiczne nr 35 wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rzeszowie powołanego Uchwałą Nr VII/116/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Rzeszowie.

 file/43884/Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Rzeszowie.pdf

Decyzja Kuratora Oświaty i Wychowania w Rzeszowie Nr O.IV-0138/13/83 z dnia 22 kwietnia 1983 r. w sprawie organizacji Państwowego Przedszkola Nr 35 w Rzeszowie.

Podstawą funkcjonowania jest ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.

  

Statut

/file/155118/Statut Przedszkola Publicznego nr 35.pdf

 Klauzule informacyjne

/file/155097/klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego ZSP 5.pdf

/file/155098/klauzula informacyjna ogólna ZSP 5.pdf

Bilans roczny

 file/43893/Bilans 2011.pdf

file/43894/Bilans 2012.pdf

file/48870/Bilans 2013.pdf

 file/64166/bilans 2014.pdf

 

Wysokość opłat

Wysokośc opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu reguluje Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LVI/1064/2013 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Rzeszów.

/file/155128/uchwała_PP_opłaty-2018.pdf

 

Finanse, majątek

1. Budynki o łącznej powierzchni - 8 349 m2
- Powierzchnia w użytkowaniu Przedszkola Publicznego nr 35 - 695 m2


2. Grunty:
- Działka o łącznej powierzchni 33 595 m2
- Działka w użytkowaniu Przedszkola Publicznego nr 35 - 4 112 m2.

 

Zadania i tryb działania

Zgodnie ze statutem szkoły, ustawą o systemie oświaty oraz uchwałami organu prowadzącego.

 

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

 1. Interesantów przyjmuje Dyrektor, zastępcy Dyrektora, pedagog oraz pracownicy administracji.

2. W sekretariacie udzielane są szczegółowe informacje dotyczące sposobu załatwiania spraw.

3. Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową bądź drogą elektroniczną.

4. Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki.

5. Kopie odpowiedzi na pisma wraz z oryginałem pisma wpływającego przechowywane są w teczkach zgodnie z rzeczowym wykazem akt.

6. Sprawy nie wymagające odpowiedzi w formie pisemnej załatwiane są przez ustne udzielenie odpowiedzi.

7. Sprawy załatwiane są według kolejności wpływu.

  

 Rejestry, ewidencje, archiwa

 Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

 

Dokumentacja kontroli zewnętrznych

 file/48852/kontrole zewnętrzne.pdf

 /file/155113/Kontrole przeprowadzone przez organy zewnętrzne 2016-2018.pdf

Udostępnianie informacji publicznej

 Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2018, poz. 1330 z późn. zm.), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Rzeszowie na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 ul. Pelczara 3, 35-310 Rzeszów.

file/48868/Regulamin udostępniania informacji na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Rzeszowie.pdf

/file/158149/Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf

   

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe dzieci i ich rodziców – ochrona danych osobowych.

 

 Zatwierdzenie

 Małgorzata Adamska-Jesiołkiewicz - dyrektor zespołu

Opublikował(a): 29.05.2019 13:38, Joanna Kłos
Wytworzył(a): 24.10.2008 14:07, Małgorzata Adamska-Jesiołkiewicz
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 12656050
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl