Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Publiczne przedszkole Nr 34


Siedziba

Adres Al. Tadeusza Rejtana 30,   35-310 Rzeszów

Telefony

 

Elektroniczna skrzynka podawcza

17 748 33 98 - pomoc administracyjna/sekretariat

17 7483400 - dyrektor      
17 748 33 97 – główna księgowa

/PP34Rzeszow/skrytka

 

Strona WWW www.przedszkole34.rze.pl

E-mail

sekretariat@pp34.resman.pl
Godziny pracy od 6.30 do 17.00

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Edyta Wierzbińska
Siedziba Al. Tadeusza Rejtana 30, 35-310 Rzeszów
Telefon 017 748 34 00 – dyrektor
E-mail

dyrektor@pp34.resman.pl

Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy

Godziny dydaktyczne: według zatwierdzonej corocznie organizacji pracy (arkusz organizacyjny). Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek - od 8.00 do 11.00
                       środa - od 12.00 do 15.00

 

Podstawa prawna

Decyzja Kuratora Oświaty i Wychowania w Rzeszowie Nr O.IV – 0138/9/83 z dnia 5 marca 1983 roku w sprawie organizacji Przedszkola Publicznego Nr 34.

 

Statut

Statut Przedszkola Publicznego Nr 34 w Rzeszowie

 

Bilans roczny

Bilans za 2009 r.

Bilans za 2011 r.

Bilans za 2012 r.

Bilans za 2013 r.

Bilans za 2014 r.

Bilans za 2015 r.

Bilans za 2016 r.

 

Plan finansowy

Plan finansowy na 2014
Plan finansowy na 2015 rok - strona 1, strona 2, strona 3
Plan finansowy na 2016 r.
Plan finansowy na 2017 r.

 

 

Struktura Organizacyjna

Struktura organizacyjna PP Nr 34 

 

Wysokość opłat

Wysokość opłat z pobyt dziecka w Przedszkolu reguluje Uchwała Rady Miasta Rzeszowa NrXXXV/765/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.  w sprawie okreslenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego prowadzone przez Gminę Miasto Rzeszów.

 

Zadania

1. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji zakresie bezpieczeństwa.
2. Wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym w następujących obszarach edukacyjnych:
a) poznawanie i rozumienie siebie i świata;
b) nabywanie umiejętności poprzez działanie;
c) odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej;
d) budowanie systemu wartości.
3. Tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie "gotowości szkolnej".
W zakresie umożliwiania dzieciom podtrzymania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:
a) wychowanie dzieci w duchu miłości Ojczyzny, patriotyzmu, humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku dla pracy;
b) uznania prawa rodziców (opiekunów) do religijnego wychowania dzieci organizując naukę religii i zapewniając dzieciom innego wyznania, w czasie przeznaczonym na naukę religii, opiekę nauczyciela przedszkola.
5. W zakresie udzielania dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez:
a) przyjmowanie do przedszkola ze zgłoszonymi przez rodziców (opiekunów) lub zaobserwowanymi deficytami rozwojowymi, na równych prawach z pozostałymi dziećmi;
b) pomaganie rodzicom w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dzieci i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;
c) organizowanie przez nauczycieli indywidualnych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi, w celu wyrównania ich braków (uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków działań realizowanych z dzieckiem)
6. W zakresie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi poprzez:
a) otwarcie na organizacje wychowania integracyjnego.
 

Tryb działania

- rekrutacja dzieci do przedszkola – procedura ujęta w statucie w rozdz. V § 14,
- zatrudnianie, zwalnianie, awansowanie pracowników - zgodnie z Kodeksem Pracy i Kartą Nauczyciela,
- inne decyzje związane z organizacją pracy przedszkola.

 

Finanse, majątek

1. Parter Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie – 723 m2
2. Grunty o powierzchni – 2 ha 67 a 28 m2 (wspólnota z ZSO Nr 4)
3. Maszyny i urządzenia techniczne:
- komputer i monitor – 10 szt.
- kserokopiarka – 1 szt.
- telefony – 3 szt.
- łącze ISDN – 1 szt.
- drukarki – 4 szt.

 

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

W placówce funkcjonuje instrukcja kancelaryjna, w której zawarty jest rzeczowy wykaz akt, a w nich ewidencje, rejestry.
Ważniejsze rejestry, ewidencje, archiwa:
· wypadków dzieci;
· wypadków przy pracy;
· aktów awansu zawodowego;
· chorób zawodowych nauczycieli;
· ewidencja środków trwałych;
· ewidencja księgozbioru;
· ewidencja pieczęci;
· ewidencja druków ścisłego zarachowania;
· ewidencja zastępstw;
· ewidencja zasobu archiwum zakładowego;
· instrukcja kancelaryjna

 

Informacje nieudostępnione

Regulamin udostępniania informacji publicznej (załącznik)

Wniosek o udostępnianie informacji publicznej (załącznik)

 

Treść przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii przedmiotów ją przeprowadzajacych

Protokoł kontroli - Panstwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Rzeszowie   - strona 1, strona 2, strona 3, strona 4, strona 5
Protokół kontroli - Biuro Kontroli Urzedu Miasta Rzeszowa - strona 1
Protokół kontroli - Zakład Ubezpieczeń Społecznych - strona 1
Protokół kontroli - Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Rzeszowie - strona 1, strona 2
Protkół kontroli - Biuro Kontroli Urzedu Miasta Rzeszowa - strona 1

 

Data opracowania

3 września 2010 r.

 

Opracowanie

Alicja Bialic

 

Zatwierdzenie

Alicja Bialic - Dyrektor

 

Opublikował(a): 31.08.2017 10:20, Agnieszka Świder
Wytworzył(a): 24.10.2008 13:48, Alicja Bialic
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 12998839
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl