Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Publiczne Przedszkole Nr 32

 Siedziba


 

Adres

35-310 Rzeszów, ul. Podwisłocze 26a

Telefon

17 74 83 390

E-mail

sekretariat@pp32.resman.pl

Fax

17 748 33 93

Strona internetowa

www.przedszkole32.com.pl

Elektroniczn skrzynka pdawcza: www.epuap.gov.pl -  /Przedszkole32aw2018/

Godziny pracy

6.30-17.00

 

Dyrektor


 

Imię i nazwisko

Anna Wilk

Siedziba

35-310 Rzeszów, ul. Podwisłocze 26a

Telefon

17 74 83 388

E-mail

dyrektor@pp32.resman.pl

Kompetencje

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa planuje, organizuje kieruje i nadzoruje prace przedszkola, zarządza jednoosobowo.

Godziny pracy

Nienormowany czas pracy, godziny dydaktyczne według zatwierdzonej corocznie organizacji pracy (arkusza organizacji): godziny przyjęć: poniedziałek 15.00 -17.00, środa 8.00 -10.00.

 

Informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w BIP są udostępniane na wniosek zainteresowanego. 
Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są
w ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.)


 

Podstawa prawna 


 Decyzja Kuratora Oświaty i Wychowania w Rzeszowie Nr 0.IV-0138/157.82 z dnia 2 listopada 1992 roku w sprawie organizacji Państwowego Przedszkola Nr 32 w Rzeszowie. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późniejszymi zmianami) oraz art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 4, poz. 18 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 r. w sprawie zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 42, poz. 183) stosownie do art. 5 ust. 2 pkt 2, w związku z art. 3 ust. 1 pkt 4 i art. 84 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425).

 

Statut


 Statut Przedszkola Publicznego Nr 32 w Rzeszowie

 

Bilans roczny


Bilans 2013

Bilans 2014

 Bilans 2015

file/121900/bilans 2015.pdf

Bilans 2016

file/121910/bilans 2016.pdf

Bilans 2017

file/121911/bilans 2017.pdf

Bilans 2018 

file/155591/bilans 2018 - 1.pdf

file/155583/bilans 2018 - 2.pdf

file/155601/informacja dodatkowa 2018-1.pdf

file/155585/informacja dodatkowa 2018-2.pdf

file/155595/informacja dodatkowa 2018-3.pdf

file/155596/rachunek zysków i strat 2018.pdf

file/155605/zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018.pdf

 

 

Plan finansowy


Plan finansowy  2016

file/121912/plan 2016.pdf

Plan finansowy 2017

file/121914/plan 2017.pdf

Plan finansowy 2018

file/121916/plan 2018.pdf

 Plan finansowy 2019

file/155784/projekt na 2019 - dochody.pdf

file/155785/projekt na 2019 - wydatki.pdf

Wysokość opłat


 Wysokośc opłat z pobyt dziecka w Przedszkolu reguluje file/121917/uchwała w sprawie odpłatności 2018r.pdf w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Rzeszów.

 

Zadania


 Ujęte w Statucie w Rozdziale II , paragraf 5 i 6

 

Tryb działania


 Zgodnie Kodeksem Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku (Dz. U. Nr 30, poz. 168) tekst jednolity z dnia 5 października 2000 r. (Dz. U. Nr 98, poz. 1071, Nr 49 , poz. 509) oraz na podstawie Regulaminów obowiązujących w placówce:
- Regulamin Pracy
- Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
- Regulamin Wynagradzania Pracowników Administracyjno-Obsługowych
- Regulamin Działalności Rady Pedagogicznej
- Regulamin Rady Rodziców
- Instrukcja Kancelaryjna

 

Tryb działania


- rekrutacja dzieci z godnie z regulaminem rekrutacji
- zatrudnianie, zwalnianie i awansowanie pracowników,
- decyzje związane z gospodarowaniem Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
- decyzje związane z organizacją placówki w oparciu o zarządzenia Organu Prowadzącego, Kuratora Oświaty oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Finanse, majątek


 1. Budynek wolnostojący, piętrowy o powierzchni 908,38 m2
2. Budowle (kanalizacja, chodniki, ogrodzenie)
3. Grunty o powierzchni – 48,30 a,
4. Maszyny i urządzenia techniczne:
- dźwig towarowy – 2 szt.
- komputer i monitor – 4 szt.
- kserokopiarka – 1 szt.
- telefony – 3 szt.
- drukarki – 2 szt.
- urządzenie wielofunkcyjne – 2 szt.

 

Rejestry, ewidencje, archiwa


 Zakres i sposób prowadzenia ewidencji i  rejestrów  określa Instrukcja Kancelaryjna Przedszkola Publicznego Nr 32 w Rzeszowie w przedszkolu prowadzi się rejestry i ewidencje:

1.        Rejestr zarządzeń dyrektora

2.        Rejestr wypadków przy pracy

3.        Rejestr wypadków dzieci

4.        Rejestr skarg i wniosków

5.        Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw

6.        Ewidencja druków ścisłego zarachowania

7.        Ewidencja czasu pracy pracowników

8.        Ewidencja godzin nadliczbowych pracowników

9.        Książka kontroli

10.     Książka obiektu budowlane

11.     Ewidencja zwolnień lekarskich pracowników,

12.     Ewidencja wydawanej pracownikom odzieży ochronnej

13.     Ewidencja księgozbioru

14.     Ewidencja pieczęci

 

Dokumentacja z przebiegu i efektów kontroli


 

Nazwa ogrganu prowadzącego kontrole

Państwowy Powiatowy Ispektor Sanitarny

w Rzeszowie

Tematyka przeprowadzonej kontroli

Ocena stanu sanitarnego przedszkola

Data rozpoczęcia kontroli

17.02.2014

Data zakończenia

17.02.2014

Badany okres

-------------------

Zalecenia pokontrolne

Nie wydano zaleceń

 

 

Tematyka prowadzonej kontroli

Kontrola sprawdzająca decyzje z 08.11.2013

Data rozpoczęcia kontroli

02.09.2014

Data zakończenia

02.09.2014

Badany okres

------------

 Zalecenia pokontrolne

Nie wydano zaleceń. Parkietyu zostały wymienione.

 


 

Data opracowania


 14.11.2018

 

Opracowanie


 Anna Wilk - dyrektor

 

Zatwierdzenie


Anna Wilk - dyrektor

Pliki do pobrania:
Opublikował(a): 09.10.2019 07:33, Anna Wilk
Wytworzył(a): 24.10.2008 13:37, Anna Wilk
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13110572
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl