Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

 Siedziba

Adres 35-111 Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 16a
Telefon 17 74 83 380
Strona WWW pp29.resman.pl
Adres skrzynki ePUAP /PP29_Rzeszow/SkrytkaESP
E-mail sekretariat@pp29.resman.pl
Godziny pracy 6.30 - 17.00

  

 

Dyrektor 

Imię i nazwisko Krystyna Piczak
Siedziba 35-111 Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 16a
Telefon 17 74 83 381
E-mail dyrektor@pp29.resman.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy nienormowany czas pracy

Godziny pracy dydaktycznej zgodnie z organizacją pracy opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznej na dany rok szkolny
Sposoby załatwiania spraw Dyrektor przedszkola przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.Wszelkie sprawy można załatwać osobiście lub korespondencyjnie na adres:
Przedszkole Publiczne Nr 29
ul. Wyspiańskiego 16a, 35-111 Rzeszów

 

 

Podstawa prawna

Podstawą prawną powołania i funkcjonowania jednostki jest Decyzja Nr 15/79 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 20 kwietnia 1978 r. w sprawie utworzenia przedszkola w Rzeszowie.
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 1961r. o o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U. Nr 32, poz. 160) Zarządzenia Ministra Oświaty z 1958 r. Nr 10, poz. 127 i Uchwały Prezydium Zarządu Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z dn. 12 lipca 1976 r.

 

 

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Przedszkola Publicznego Nr 29

 

 

Statut 

Pobierz

 

 

 

Bilans roczny

Bilans za rok 2016 bilans str 1.jpg

bilans str 2.jpg 

 

 

Wysokość opłat

Wysokośc opłat z pobyt dziecka w Przedszkolu reguluje Uchwała Nr XXXV-765-2016.pdf Rady Miasta Rzeszowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Rzeszów.

 

 

Zadania

Ujęte w statucie pkt. 3.

 

 

Tryb działania

- rekrutacja dzieci do przedszkola - regulamin
- zatrudnianie, zwalnianie i awansowanie pracowników
- decyzje związane z gospodarowaniem Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
- decyzje związane z organizacją placówki w oparciu o zarządzenia Organu Prowadzącego, Kuratora Oświaty oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

 

Finanse, Majątek

 

Wykaz majątku: netto

Budynek   -    504780,27 zł
Urządzenia techniczne i maszyny – 21322,03 zł

 Wyposażenie – 193097,19 zł

Księgozbiór – 5926,21 zł

Wartości niematerialne i prawne – 19249,50 zł

 

Rejestry, ewidencje, archiwa 

W przedszkolu znajduje się archiwum prowadzone zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów obowiązującą w PP Nr 29 w Rzeszowie.

Ważniejsze rejestry, ewidencje, archiwa:
 • wypadków dzieci
 • wypadków przy pracy
 • aktów awansu zawodowego
 • chorób zawodowych nauczycieli
 • ewidencja środków trwałych
 • ewidencja księgozbioru
 • ewidencja pieczęci
 • ewidencja druków ścisłego zarachowania
 • ewidencja zastępstw
 • ewidencja zasobu archiwum zakładowego
 • instrukcja kancelaryjna

 

Kontrole

 Wykaz kontroli 2018 r..doc

 

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe dzieci i ich rodziców – ochrona danych osobowych.

 

 

Udostępnianie informacji publicznej 

Regulamin udostępniania informacji publicznej w PP Nr 29
Informacja publiczna nie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PP29, może być udostępniona na wniosek.
Wzór wniosku o udostepnienie informacji publicznej można pobrać poniżej:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Wypełniony wniosek należy przesłać:

 • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@pp29.resman.pl
 • listownie na adres: Przedszkole Publiczne nr 29, 35-111 Rzeszów ul. Wyspiańskiego 16a

  

 

Data opracowania

15.02.2013 r., 25.10.2013 r., 07.08.2014 r.

 

 

Opracowanie

Krystyna Piczak – dyrektor
tel/fax (17) 748 33 81
email:  dyrektor@pp29.resman.pl

 

 

Zatwierdzenie

Krystyna Piczak - dyrektor PP Nr 29 w Rzeszowie

Opublikował(a): 09.03.2018 11:37, Krystyna Piczak
Wytworzył(a): 24.10.2008 13:34, Krystyna Piczak
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 7136944
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl