Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Biuletyn Informacji Publicznej Publicznego Przedszkola Nr 28 w Rzeszowie

Publiczne Przedszkole Nr 28


 Siedziba

Adres

ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5

35-509 Rzeszów

Telefon

17 748 33 70, 748 33 72, 748 33 74

Fax

17 748 33 76

Strona WWW

www.pp28.resman.pl

E-mail

sekretariat@pp28.resman.pl

Elektroniczna

skrzynka podawcza

 

/PP28_Rzeszow/SkrytkaESP

Godziny pracy

6.30 - 17.00

 

 

Dyrektor

Imię i nazwisko

Joanna Giebel

Siedziba

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5, 35-509 Rzeszów

Telefon

17 748 33 70

E-mail

dyrektor@pp28.resman.pl

Kompetencje

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty ujete w rozdz. V statutu przedszkola oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa. Kompetencje

Godziny pracy

 

 

 

Sposoby załatwiania spraw

godziny dydaktyczne

zgodnie z organizacją pracy wychowawczo-dydaktycznej na dany rok szkolny.

Dyrektor przedszkola przyjmuje: podania wnioski i pisma interesantów.Wszelkie sprawy można załatwać osobiście lub korespondencyjnie na adres:  Publiczne Przedszkole Nr 28

ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5

35 - 509 Rzeszów
Dyrektor przedszkola przyjmuje strony                

-poniedziałek – 15.30 – 16.00,

- środa – 8.00 - 9.00

 

 

Podstawa prawna

Decyzja Kuratora Oświaty i Wychowania w Rzeszowie Nr 0.IV - 0138/120/82 z dnia 15 lipca 1982 roku w sprawie orzeczenia organizacyjnego Przedszkola  Nr 28 w Rzeszowie.

 

 

Statut

Statut

Pobierz

 

 

 

 

Struktura organizacyjna

struktura organizacyjna

Pobierz

 

 

 

 

Bilans roczny

Bilans 2016

Pobierz

 

 

 

 

Wysokość opłat

Wysokośc opłat z pobyt dziecka w Przedszkolu reguluje Uchwała Nr LII/1227/2017  Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2017 w sprawie określenia  opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętyzh wychowaniem przedszkolnym do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów jednostkach oświatowych.

 

Zadania

Zadania jednostki ujęte w Statucie przedszkola w rozdziale III

 

Tryb działania

- rekrutacja dzieci do przedszkola – procedura ujęta w Regulaminie Rekrutacji
- zatrudnianie, zwalnianie, awansowanie pracowników - zgodnie z Kodeksem Pracy i Kartą Nauczyciela,
- inne decyzje związane z organizacją pracy przedszkola.

 

 

Finanse

- budynki - 647 683,03 zł,
- grunty,
- sprzęt teleinformatyczny – 3 komputery, 3 aparaty telefoniczne.

 

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Dokumentacja prowadzona zgodnie z Instrukcją obiegu dokumentów obowiązującą w PP-28 w Rzeszowie.

wykaz rejestrów:

- rejestr wypadków dzieci

- rejestr wypadków przy pracy

- rejestr legitymacji służbowych nauczycieli

- rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej

- rejestr chorób zawodowych nauczycieli

- rejestr zarządzeń dyrektora

- rejestr zamówień publicznych

- ewidencja środkow trwałych

- ewidencja druków ścisłego zarachowania

- ewidencja pieczęci

- ewidencja zastepstw

- ewidencja czasu pracy

- ewidencja zasobu archiwum

Informacje zgromadzone w rejestrach,ewidencjach i archiwach są udostepniane na wniosek osoby zainteresowanej

 

 

Kontrole zewnętrzne

Wykaz kontroli

 

 

Informacje nieudostępnione

- protokoły rady pedagogicznej,
- akta osobowe pracowników,
- dane osobowe dzieci i ich rodziców.

 

 

Udostępnianie Informacji Publicznej

Regulamin udostępniania informacji publicznej w PP Nr 28

Informacja publiczna nie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PP28, może być udostępniona na wniosek.

Wzór wniosku o udostepnienie informacji publicznej można pobrać poniżej:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 Wypełniony wniosek należy przesłać:

  • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@pp28.resman.pl

  • listownie na adres: Publiczne Przedszkole nr 28, 35-509 Rzeszów ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5

 

 

Data opracowania

 19.02.2018 r.

 

Opracowanie

Joanna Giebel - dyrektor przedszkola

 

Zatwierdzenie

Joanna Giebel - dyrektor przedszkola

 

Opublikował(a): 19.02.2018 15:44, Joanna Giebel
Wytworzył(a): 24.10.2008 13:16, Joanna Giebel
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 7487066
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl