Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Biuletyn Informacji Publicznej Publicznego Przedszkola Nr 28 w Rzeszowie

Publiczne Przedszkole Nr 28

Ochrona danych osobowych  Klauzula ogólna Pobierz

                                                 Klauzula dla rodziców     Pobierz

                                                 Klauzula dla osób upoważnionych do odbioru dzieci Pobierz

                                                 Klauzula informacyjna dla podmiotów zewnętrznych (umowy)    Pobierz

                                                Klauzula informacyjna zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro       Pobierz

 


 Siedziba

Adres

ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5

35-509 Rzeszów

Telefon

17 748 33 70, 748 33 72, 748 33 74

Fax

17 748 33 76

Strona WWW

www.pp28.resman.pl

E-mail

sekretariat@pp28.resman.pl

Elektroniczna

skrzynka podawcza

 

/PP28_Rzeszow/SkrytkaESP/

Godziny pracy

6.30 - 17.00

        

 

Dyrektor

Imię i nazwisko

Joanna Giebel

Siedziba

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5, 35-509 Rzeszów

Telefon

17 748 33 70

E-mail

dyrektor@pp28.resman.pl

Kompetencje

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty ujete w rozdz. V statutu przedszkola oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa. Kompetencje

Godziny pracy

 

 

 

Sposoby załatwiania spraw

godziny dydaktyczne

zgodnie z organizacją pracy wychowawczo-dydaktycznej na dany rok szkolny.

Dyrektor przedszkola przyjmuje: podania wnioski i pisma interesantów.Wszelkie sprawy można załatwać osobiście lub korespondencyjnie na adres:  Publiczne Przedszkole Nr 28

ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5

35 - 509 Rzeszów
Dyrektor przedszkola przyjmuje strony                

-poniedziałek – 15.30 – 16.00,

- środa – 8.00 - 9.00

 

 

Podstawa prawna

Decyzja Kuratora Oświaty i Wychowania w Rzeszowie Nr 0.IV - 0138/120/82 z dnia 15 lipca 1982 roku w sprawie orzeczenia organizacyjnego Przedszkola  Nr 28 w Rzeszowie.

 

 

Statut

Statut

Pobierz

 

 

 

 

Struktura organizacyjna

struktura organizacyjna

Pobierz

 

 

Bilans roczny

Bilans 2018

Pobierz

 Rachunek zysków i strat jednostki 2018     Pobierz          

Zestawienie zmian funduszu jednostki 2018     Pobierz

 
 

Wysokość opłat

Wysokośc opłat z pobyt dziecka w Przedszkolu reguluje Uchwała Nr LII/1227/2017  Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2017 w sprawie określenia  opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętyzh wychowaniem przedszkolnym do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów jednostkach oświatowych.

 

Zadania

Zadania jednostki ujęte w Statucie przedszkola w rozdziale III

 

Tryb działania

- rekrutacja dzieci do przedszkola – procedura ujęta w Regulaminie Rekrutacji
- zatrudnianie, zwalnianie, awansowanie pracowników - zgodnie z Kodeksem Pracy i Kartą Nauczyciela,
- inne decyzje związane z organizacją pracy przedszkola.

 

 

Finanse

- budynki - 647 683,03 zł,
- grunty,
- sprzęt teleinformatyczny – 3 komputery, 3 aparaty telefoniczne.

 

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Dokumentacja prowadzona zgodnie z Instrukcją obiegu dokumentów obowiązującą w PP-28 w Rzeszowie.

wykaz rejestrów:

- rejestr wypadków dzieci

- rejestr wypadków przy pracy

- rejestr legitymacji służbowych nauczycieli

- rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej

- rejestr chorób zawodowych nauczycieli

- rejestr zarządzeń dyrektora

- rejestr zamówień publicznych

- ewidencja środkow trwałych

- ewidencja druków ścisłego zarachowania

- ewidencja pieczęci

- ewidencja zastepstw

- ewidencja czasu pracy

- ewidencja zasobu archiwum

Informacje zgromadzone w rejestrach,ewidencjach i archiwach są udostepniane na wniosek osoby zainteresowanej

 

 

Kontrole zewnętrzne

Wykaz kontroli

 

 

Informacje nieudostępnione

- protokoły rady pedagogicznej,
- akta osobowe pracowników,
- dane osobowe dzieci i ich rodziców.

 

 

Udostępnianie Informacji Publicznej

Regulamin udostępniania informacji publicznej w PP Nr 28

Informacja publiczna nie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PP28, może być udostępniona na wniosek.

Wzór wniosku o udostepnienie informacji publicznej można pobrać poniżej:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 Wypełniony wniosek należy przesłać:

  • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@pp28.resman.pl

  • listownie na adres: Publiczne Przedszkole nr 28, 35-509 Rzeszów ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5

 

 

Data opracowania

06.09.2019 r.

 

Opracowanie

Joanna Giebel - dyrektor przedszkola

 

Zatwierdzenie

Joanna Giebel - dyrektor przedszkola

 

Opublikował(a): 06.09.2019 13:03, Joanna Giebel
Wytworzył(a): 24.10.2008 13:16, Joanna Giebel
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 12705632
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl