Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Publiczne Przedszkole Nr 23


Siedziba

Adres ul. Hoffmanowej 12, 35-016 Rzeszów
Telefon 17 74 83 365
Strona WWW www.pp23.rzeszow.pl 
E-mail sekretariat@pp23.resman.pl
Godziny pracy 6:30 - 17:00

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Elżbieta Orzech
Siedziba ul. Hoffmanowej 12, 35-016 Rzeszów
Telefon 17 74 83 365
Kompetencje

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty , pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa. Okreslone w Statucie Przedszkola  § 21

Godziny pracy

godziny dydaktyczne - zgodnie z corocznie zatwierdzoną organizacją pracy

godziny przyjęć interesantów: wtorek 10- 12, środa 13.30-15.30

 

Informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w BIP są udostępniane na wniosek zainteresowanego. 
Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są 
w ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.)

 

Podstawa prawna

§ 7 Zarządzenia Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24.02.1968 (Dz.U. Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego Nr B-4 z dnia 23.04.1968 r. poz.29) art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 15.07.1961 r. o Rozwoju Systemu Oświaty i Wychowania (Dz.U. Nr 32 z 1961r. poz.16) oraz Orzeczenie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej - Wydział Oświaty i Wychowania oraz Kultury w Rzeszowie.

 

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Przedszkola Publicznego nr 23 w Rzeszowie

 

Statut

Pobierz

 

 

Bilans roczny

     

 

Bilans za 2015 r. 

Bilans za 2016 r.

Bilans za 2017r.

Wysokość opłat

Wysokośc opłat z pobyt dziecka w Przedszkolu reguluje Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LVI/1064/2013  w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Rzeszów.

 

Zadania

Według rozdziału III § 4 Statutu Przedszkola

 

Tryb działania

Zgodnie Kodeksem Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku (Dz. U. Nr 30, poz. 168) tekst jednolity z dnia 5 października 2000 r. (Dz. U. Nr 98, poz. 1071, Nr 49 , poz. 509) oraz na podstawie Regulaminów obowiązujących w placówce:
- Regulamin Pracy 
- Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
- Regulamin Wynagradzania Pracowników Administracyjno-Obsługowych 
- Regulamin Działalności Rady Pedagogicznej 
- Regulamin Rady Rodziców 
- Instrukcja Kancelaryjna

 

 

 Tryb załatwiania spraw:

 

·                  telefonicznie-tel.17 748-33-65

·                  listownie:Przedszkole Publiczne Nr 23,ul.Hoffmanowej 12, 35-016 Rzeszów

·                  e-mail:sekretariat@pp23.resman.pl

·                  osobiście- w godzinach pracy placówki

·                  za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej PP23 na platformie ePUAP : /przedszkole23/SkrytkaESP

Finanse

Plan Finansowy 2019

Budynek: 652 m kw.
Posesja: 3853 m kw.
Sprzęt teleinformatyczny: komputer 5 szt, kserokopiarka 1 szt
Wartość budynku brutto - 396 032 PLN
Wartość urządzeń technicznych - 37 199,99 PLN

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

- Rejestr wypadków dzieci,
- Rejestr wypadków przy pracy,
- Rejestr aktów awansu zawodowego,
- Rejestr chorób zawodowych,
- Rejestr akt osobowych,
- Ewidencja księgozbioru,
- Ewidencja pieczęci,
- Ewidencja zastępstw,
- Ewidencja czasu pracy,
- Ewidencja zasobu archiwum zawodowego.

 

Kontrole przeprowadzone przez organy zewnętrzne 

 

 Nazwa organu prowadzącego kontrolę  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie
 Tematyka przeprowadzonej kontroli  Ocena stanu sanitarnego bloku żywienia
 Data rozpoczęcia kontroli  07-04-2014
 Data zakończenia kontroli  07-04-2014
 Badany okres  -------------
 Zalecenia pokontrolne  Nie stwierdzono nieprawidłowości

 

 Nazwa organu prowadzącego kontrolę  Biuro Kontroli Urzędu Miasta w Rzeszowie
 Tematyka przeprowadzonej kontroli  Kontrola prawidłowości dokonywania zakupów, udzielania zamówień oraz prowadzenia gospodarki magazynowej.
 Data rozpoczęcia kontroli  22-10-2014
 Data zakończenia kontroli  07-11-2014
 Badany okres  01 stycznia 2014 - 30 września 2014 r.
 Zalecenia pokontrolne  Nie stwierdzono nieprawidłowości

 

 

 Informacje nieudostępnione

- Akta osobowe pracowników,
- Protokoły Rad Pedagogicznych,
- Karty zgłoszeń dzieci.

 

Udostępnianie Informacji Publicznej

 Regulamin udostępniania informacji publicznej

 

Data opracowania

11.01.2019 r.

 

Opracowanie

Elżbieta Orzech - Dyrektor

 

Zatwierdzenie

Elżbieta Orzech - Dyrektor

Opublikował(a): 16.05.2019 13:15, Elżbieta Orzech
Wytworzył(a): 24.10.2008 13:10, Elżbieta Orzech
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13052758
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl