Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Przedszkole Publiczne Nr 22

Siedziba

 

Adres

35-208 Rzeszów, ul. Ofiar Katynia 11

Telefon

17 74 83 355

Strona www

http://www.pp22.resman.pl

E-mail

sekretariat@pp22.resman.pl

Elektroniczna
skrzynka podawcza

/pp22rzeszow/Skrytka ESP

Godziny pracy

6.30 -17.00

 

Dyrektor 

Imię i nazwisko

Wioletta Bełza

Siedziba

35-208 Rzeszów, ul. Ofiar Katynia 11

Telefon

17 74 83 355

E-mail

dyrektor@pp22.resman.pl

Kompetencje

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27sierpnia 2012r, Statutem PP nr 22 w Rzeszowie 

Godziny pracy

Praca dydaktyczna - zgodnie z obowiazującym arkuszem organizacyjnym
Przyjmowanie stron:
poniedziałek 14.00- 16.00 
środa 8.00- 10.00

 

Podstawa prawna

Jednostka budżetowa prowadzona przez Gminę Miasto Rzeszów.
Decyzja Nr 11/78 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 15 marca 1978 r. w sprawie zorganizowania Przedszkola Nr 22
w Rzeszowie

 

Statut

Pobierz

 

 

Bilans roczny

Bilans za 2013 r.

 

Pobierz

 

 

Bilans za 2014 r.

 

Bilans za 2015r.

 

Pobierz

 

 

Bilans za 2018r.                            Pobierz 

Plan finansowy 2019  PobierzWysokość opłat

Wysokośc opłat z pobyt dziecka w Przedszkolu reguluje Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LII/1227/2017 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Rzeszów.

 

Zadania

Cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty, ujęte w Statucie PP Nr 22 – Rozdział III § 8

 

 

Tryb działania

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 z późn. zmianami) Statutem Przedszkola Publicznego nr 22 w Rzeszowie-Rozdział IV §14-24 oraz obowiązującymi Regulaminami.

- Regulamin Pracy 
- Regulamin Wynagradzania Pracowników Samorządowych
- Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
- Regulamin Działalności Rady Pedagogicznej 
- Regulamin Rady Rodziców 
- Instrukcja Kancelaryjna 


Tryb załatwiania spraw

- osobiście w godzinach pracy przedszkola oraz przyjmowania stron przez dyrektora 
- telefonicznie - tel. 17 748 33 55 lub 17 748 33 58
- listownie - adres: Przedszkole Publiczne Nr 22, ul. Ofiar Katynia 11, 35-208 Rzeszów
- mailowo - sekretariat@pp22.resman.pl lub dyrektor@pp22.resman.pl
- za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP 

 

Struktura organizacyjna

Pobierz


Finanse

- budynki - 1 096688,50 zł
- budowle - 51 042,30 zł
- urządzenia techniczne i maszyny - 58 732,51 zł zł
- pozostałe środki trwałe - 168159,82 zł


Rejestry, ewidencje, archiwa

Prowadzenie rejestrów i archiwów reguluje Instrukcja Kancelaryjna, Jednolity rzeczowy wykaz akt oraz Instrukcja organizacji i zakresu działania składnicy akt w  PP Nr 22 w Rzeszowie.

Prowadzone rejestry i ewidencje:

- rejestr wypadków dzieci
- rejestr wypadków przy pracy
- rejestr korespondencji
- rejestr wydawanych zaświadczeń
- rejestr upoważnień
- rejestr zamówień publicznych
- rejestr zarządzeń dyrektora
- rejestr protokołów rad pedagogicznych

- ewidencja środków trwałych
- ewidencja druków ścisłego zarachowania
- ewidencja księgozbioru
- ewidencja pieczęci
- ewidencja zastępstw
- ewidencja czasu pracy
- ewidencja wyjść służbowych
- ewidencja zasobu archiwum zawodowego

Księgowość:

Prowadzona zgodnie z zakładowym planem kont.

Archiwum własne.

 

Informacje nieudostępnione

- protokoły rady pedagogicznej
- akta osobowe pracowników
- dane osobowe dzieci i ich rodziców


 

Udostępnianie informacji publicznej

Informacje publiczne są udostępniane na wniosek zainteresowanego. 
Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są w ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.)

Wypełniony wniosek należy przesłać:

- pocztą elektroniczną na adres: pp22rzeszow@wp.pl
- elektroniczną skrzynkę podawczą: /pp22rzeszow/Skrytka ESP  
- listownie na adres: Przedszkole Publiczne Nr 22 ,ul. Ofiar Katynia 11, 35-208 Rzeszów

Formularz wniosku o udostępnianie  informacji publicznej: Pobierz 


Wykaz kontroli

Kontrole 2013: Pobierz
Kontrole 2014:
Pobierz
Kontrole 2015; Pobierz

Data opracowania

02.09.2012 r.

aktualizacja 01.08.2014 r.


Opracowanie

Wioletta Bełza - dyrektor przedszkola

 

 

Zatwierdzenie

Wioletta Bełza - dyrektor przedszkola

Opublikował(a): 11.09.2019 13:20, Wioletta Bełza
Wytworzył(a): 24.10.2008 12:58, Wioletta Bełza
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13408159
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl