Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Publiczne Przedszkole nr 20


Siedziba

Adres35-205 Rzeszów ul. Zwierzyniecka 32a
Telefon17 748 33 50, fax: 17 748 33 43
E-mailsekretariat@pp20.resman.pl
strona wwwwww.pp20.resman.pl
elektroniczna skrzynka podawczawww.epuap.gov.pl
Godziny pracy6.30 - 17.00

 

Dyrektor

Imię i nazwiskoMonika Czerwińska
Siedziba35-205 Rzeszów ul. Zwierzyniecka 32a
Telefon17 74 83 350
E-mailsekretariat@pp20.resman.pl
KompetencjeZgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy

Nienormowany czas pracy:godziny dydaktyczne -zgodnie z corocznie zatwierdzoną organizacją pracy.

Godziny przyjęć:poniedziałek 8.00-10.00
                           wtorek 15.00-16.30

 

Podstawa prawna

Podstawą prawną powołania i funkcjonowania jednostki jest Decyzja Nr 22/76 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 24 czerwca 1976 r. w sprawie zorganizowania Państwowego Przedszkola Nr 20 w Rzeszowie.

 

Statut

STATUT

 

 

 

Bilans roczny

Bilans za 2018 r.-Pobierz

Rachunek zysków i strat za 2018 r.-Pobierz

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 r.-Pobierz

Informacja dodatkowa-Pobierz

 

 

 

 

 

 

 

Wysokość opłat

Wysokośc opłat z pobyt dziecka w Przedszkolu reguluje  http://bip.erzeszow.pl/file/39902/Uchwala+Nr+LVI-1064-2013.pdf Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LVI/1064/2013 z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Rzeszów.

 

Zadania

Zadania jednostki ujęte w statucie w: § 5 pkt. 1 - 5

 

Tryb działania

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r.,Nr 67, poz 329 z późn.zmianami) oraz Statutem Przedszkola Publicznego Nr 20 w Rzeszowie.

- rekrutacja dzieci do przedszkola-zgodnie z Regulaminem Rekrutacji- zatrudnianie,zwalnianie i awansowanie pracowników-zgodnie z Kodeksem Pracy i Kartą Nauczyciela

- inne decyzje związane z organizacją pracy przedszkola

- decyzje związane z gospodarowaniem Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych

- decyzje związane z organizacją placówki w oparciu o zarządzenia Organu Prowadzącego,Kuratora Oświaty oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej  

- rekrutacja dzieci do przedszkola-zgodnie z Regulaminem Rekrutacji - REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

- decyzje związane z organizacją placówki w oparciu o zarządzenia Organu Prowadzącego, Kuratora Oświaty oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Finanse

Srodkiw trwałe wg stanu na dzień  31-12-2018 r. - ogółem: 958 556,18

Sprzęt teleinformatyczny: 3 komputery, laptop, urządzenie wielofunkcyjne,3 telefony.

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

W przedszkolu funkcjonuje instrukcja kancelaryjna, w której zawarty jest rzeczowy wykaz akt, a w nich ewidencje, rejestry.

Ważniejsze rejestry, ewidencje, archiwa:

- zarządzeń dyrektora

-  zamówień publicznych

- wypadków dzieci

- wypadków przy pracy

- chorób zawodowych nauczycieli

- wniosków o udostępnianie informacji publicznej

- środków trwałych

- czasu pracy

- księgozbioru

- pieczęci

- druków ścisłego zarachowania

- zastępstw

- zasobu archiwum

Informacje zgromadzone w rejestrach, ewidencjach i archiwach są udostępniane na wniosek osoby zainteresowanwej.

 

Kontrole

Kontrole PP20 

 

Informacje nieudostępnione

- protokoły  Rad Pedagogicznych - tajemnica służbowa
- akta osobowe - ochrona danych osobowych       
- dane osobowe dzieci i ich rodziców - ochrona danych osobowych.

Informacje nie zamieszczone na stronie BIP Przedszkola Publicznego Nr 20 mogą być udostępniane na wniosek według Regulaminu Udostępniania Informacji Publicznej PP 20.

 

Udostępnianie Informacji Publicznej

Regulamin udostępniania infirmacji publicznej - REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacja publiczne nie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PP20 może być udostępniona na wniosek .

Wzór wniosku można pobrać poniżej.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wypełniony wniosek należy przesłać:

- pocztą elektroniczną na adres: sektetariat@pp20.resman.pl

- listownie na adres:Przedszkole Publiczne Nr 20,ul.Zwierzyniecka 32 a,35-205 Rzeszów

 

 Klauzule informacyjne RODO:

Klauzula ogólna

Klauzula dla rodziców i uczniów

Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka

Klauzula informacyjna do zamówień poniżej 30 000 euro

Klauzula informacyjna do umowy

Monitoring

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola 

 

Tryb załatwiania spraw:

  • telefonicznie-tel.17 748-33-50

  • listownie:Przedszkole Publiczne Nr 20,ul.Zwierzyniecka 32 a,35-205 Rzeszów

  • mailowo:sekretariat@pp20.resman.pl

  • osobiście- w godzinach pracy placówki

  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynko podawczej PP20 na platformie ePUAP 

 

Struktura organizacyjna 

Struktura organizacyjnaInie zamieszgodzinach pracy placócz

 

Data opracowania

10 lipiec 2014 r.

 

Opracowanie

Monika Czerwińska

 

Zatwierdzenie

Monika Czerwińska

 

 

Pliki do pobrania:
Opublikował(a): 10.09.2019 13:36, Monika Czerwińska
Wytworzył(a): 24.10.2008 12:45, Monika Czerwińska
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 12705711
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl