Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

 

Przedszkole Publiczne Nr 2


Siedziba

Adres35-055 Rzeszów, ul. Szopena 11
Telefon17 748 31 81, 17 748 31 83
Strona WWWwww.pp2.resman.pl
E-mailsekretariat@pp2.resman.pl
Godziny pracy6.30 - 17.00

 

Dyrektor

Imię i nazwiskoAlina Bartman-Bułaś
Siedziba35-055 Rzeszów, ul. Szopena 11
Telefon17 748 31 83
E-maildyrektor@pp2.resman.pl
KompetencjeZgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracyNienormowany czas pracy, godziny dydaktyczne-zgodnie z arkuszem organizacji pracy przedszkola.

 

Zasady przetwarzania danych osobowych w Publicznym Przedszkolu Nr 2

Inspektor Ochrony Danych: Pani Wioletta Rozesłaniec, iod1@erzeszow.pl, tel. 17 875 43 74

Zastępca Inspektora Ochrony Danych: Pan Mariusz Stochla, iod1@erzeszow.pl, tel. 17 875 43 74

Klauzula ogólna

Klauzula dla dzieci i rodziców.pdf

Klauzula dla osób upoważnionych do odbioru dziecka.pdf

 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawy finansowe, w tym dotyczące odpłatności  za przedszkole:

 • w księgowości - codziennie w godz. 7.00 - 15.00 - osobiście lub telefonicznie, nr tel. (17) 748 31 81

 

Pozostałe sprawy:

 • u dyrektora przedszkola, w dniach: poniedziałek 15.30 - 16.30; wtorek 8.00 - 14.00 - osobiście lub telefonicznie,
  nr tel. (17) 748 81 83

 

Status prawny przedszkola:

Publiczne Przedszkole Nr 2 w Rzeszowie jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Rzeszowa.

Forma prawna: jednostka budżetowa nie posiadająca osobowości prawnej, zaliczana do sektora finansów publicznych.

Przedszkole działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z poz. zm./ i aktów wykonawczych do tej ustawy.
 • Ustawy z dnia 16 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z poz.zm./
 • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poz.zm,/
 • Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z poz. zm./
 • Statutu Publicznego Przedszkola Nr 2 w Rzeszowie.

Organem prowadzącym Publiczne Przedszkole Nr 2 w Rzeszowie jest Gmina Miasta Rzeszów.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty

Statut

     STATUT PP2.pdf  

Struktura organizacyjna

Przedszkolem kieruje dyrektor przedszkola.

Kadrę przedszkola stanowi:

 • kadra pedagogiczna (nauczyciele wychowania przedszkolnego, katecheta),
 • kadra niepedagogiczna (główna księgowa, intendentka, pomoc administracyjna, kucharka, pomoce kuchenne, pomoce nauczyciela, pracownik do prac lekkich).

Dzieci uczęszczające do przedszkola pogrupowane są w pięć oddziałów.

 

Przedmiot działalności i kompetencje

Zawarte w statucie przedszkola.

 

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Zawarte w statucie przedszkola.

Wysokość opłat

Wysokośc opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu reguluje Uchwała Nr LII/1227/2017 Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszklnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów jednostkach oświatowych.

 

Zadania

Zgodnie z rozdziałem 2 statutu Publicznego Przedszkola Nr 2 w Rzeszowie.

 

Tryb działania

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. /Dz. U. Nr 30, poz. 168/ tekst jednolity z października 2000 r. /Dz. U. Nr 98, poz. 1071/. Zm.: 2001 Dz. U. Nr 49, poz. 509 oraz na podstawie regulaminów obowiązujących w placówce m.in.: Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania, Regulamin Rady Pedagogicznej, Regulamin Rady Rodziców, Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Instrukcji Kancelaryjnej.

 

Finanse, majątek

 

Środki trwałe  na dzień 31.12.2018 r. - 84.994,98 zł

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

• rejestr akt osobowych
• rejestr aktów awansu zawodowego
• rejestr wypadków przy pracy
• rejestr wypadków dzieci
• ewidencja księgozbioru
• ewidencja pieczęci
• ewidencja zastępstw
• ewidencja czasu pracy

Dane w nich zawarte (z wyjątkiem danych osobowych) udostepniane są na wniosek - formularz wniosku do pobrania- wyżej

Kontrola zewnętrzna

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystapienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających sa udostępnione na wniosek (formularz wniosku do pobrania- wyżej)

13.05 - 24.06.2014r.  kontrola prawidłowośi wykonywania zadań z zakresu działalności oraz udostepniania informacji publicznej.

25.03.2019 r. - kontrola sanitarna Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

Data opracowania

11.09.2019 r.

 

Opracowała

Alina Bartman-Bułaś - dyrektor przedszkola

 

Zatwierdziła

Alina Bartman-Bułaś - dyrektor przedszkola

Opublikował(a): 24.09.2019 14:36, Alina Bartman-Bułaś
Wytworzył(a): 23.10.2008 13:41, Alina Bartman-Bułaś
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13408313
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl