Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Przedszkole Publiczne Nr 1


Siedziba

Adres Rzeszów, ul. Beskidzka 5
Telefon
17 748 38 40
Fax 17 748 38 41
WWW www.zszp11.resman.pl
E-mail sekretariat@zszp11.resman.pl
Godziny pracy 6.30 - 17.00

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Piotr Kłęk
Siedziba Rzeszów, ul. Beskidzka 5
Telefon 017 748 38 42
E-mail dyrektor@zszp11.resman.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy 7.30 - 15.30

 

 

RODO

  - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  - KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki

- Uchwała Rady Gminy Boguchwała Nr VIII/50/99 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół

- Uchwała Nr XXIV/386/2008 Rady Miasta Rzeszowa z dn. 3 stycznia 2008 r. w sprawie nadania numerów porządkowych placówkom oświatowym w Rzeszowie

- Uchwała Nr XL/836/2017 Rady Miasta Rzeszowa  z dn. 28 lutego 2017 r.

.

 Struktura organizacyjna

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11 w Rzeszowie

- Przedszkole Publiczne Nr 1 

 Wysokość opłat

Wysokość opłat z pobyt dziecka w Przedszkolu reguluje Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LVI/1064/2013 z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Rzeszów.

Zadania

1. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji zakresie bezpieczeństwa.
2. Wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym w następujących obszarach edukacyjnych:
a) poznawanie i rozumienie siebie i świata;
b) nabywanie umiejętności poprzez działanie;
c) odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej;
d) budowanie systemu wartości.
3. Tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie "gotowości szkolnej".
W zakresie umożliwiania dzieciom podtrzymania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:
a) wychowanie dzieci w duchu miłości Ojczyzny, patriotyzmu, humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku dla pracy;
b) uznania prawa rodziców (opiekunów) do religijnego wychowania dzieci organizując naukę religii i zapewniając dzieciom innego wyznania, w czasie przeznaczonym na naukę religii, opiekę nauczyciela przedszkola.
5. W zakresie udzielania dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez:
a) przyjmowanie do przedszkola ze zgłoszonymi przez rodziców (opiekunów) lub zaobserwowanymi deficytami rozwojowymi, na równych prawach z pozostałymi dziećmi;
b) pomaganie rodzicom w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dzieci i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;
c) organizowanie przez nauczycieli indywidualnych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi, w celu wyrównania ich braków (uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków działań realizowanych z dzieckiem)
6. W zakresie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi poprzez:
a) otwarcie na organizacje wychowania integracyjnego.

Tryb działania

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz Statutem przedszkola

Rejestry, ewidencje, archiwa

Prowadzone zgodnie z rzeczowym wykazem akt ustalonym dla jednostek oświatowych i sposobem działania archiwów zakładowych.

Informacje nieudostępnione

 Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe dzieci i ich rodziców – ochrona danych osobowych.

Data opracowania

01 września .2017r.

Opracowała

Jolanta Werner - Sekretarz Zespółu Szkolno - Przedszkolnego Nr 11 w Rzeszowie

Zatwierdził

Piotr Kłęk - Dyrektor Zespółu Szkolno - Przedszkolnego Nr 11 w Rzeszowie

Opublikował(a): 13.09.2019 09:10, Piotr Kłęk
Wytworzył(a): 23.10.2008 14:00, Piotr Kłęk
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13453260
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl