Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Stypendia szkolne

 

Urząd Miasta Rzeszowa

 

 

 

KARTA USŁUGI

 

 

 

Data zatwierdzenia:

29.01.2015

 

 

 Stypendia szkolne

 

 

  1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację materialną oraz rodzinną ucznia.

 

  1. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Nie dotyczy.

 

  1. Opłaty

Nie dotyczy.

 

  1. Miejsce złożenia dokumentów

Oddział Stypendiów Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, 35-234 Rzeszów, ul. Partyzantów 10a

 

  1. Sposób i termin załatwienia sprawy

Nabór wniosków jest prowadzony od 1 września do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do 15 października danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie ww. terminu.

 

  1. Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej w sprawie stypendiów szkolnych służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

  1. Podstawa prawna

Zasady, warunki i tryb przyznawania stypendium szkolnego określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XIII/273/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów oraz Uchwała Nr XXVIII/534/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów.

 

8.       Uwagi

Stypendium przyznaje się na czas trwania nauki w roku szkolnym.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.

Rodzice ucznia, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły (kolegium) są obowiązani niezwłocznie powiadomić Prezydenta Miasta Rzeszowa o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania.

Świadczenia z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają zwrotowi w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Opracował

 

Paweł Goraj

 

29.01.2015

 

Sprawdził

 

Krystyna Jarosz

 

29.01.2015

 

Zatwierdził

 

Zbigniew Bury

 

29.01.2015

 

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty

 

Paweł Goraj

 

 

 

Załączniki:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Opublikował(a): 17.11.2015 10:41, Małgorzata Lisowicz
Wytworzył(a): 17.03.2015 12:11, Zbigniew Bury
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 6220749
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl