Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

 

  

 

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej
i Zezwoleń

 

KARTA USŁUGI

 

 

 

Data zatwierdzenia:

 

2016-12-08

 

Zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych.

 

 

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

 Wniosek o wydanie zezwolenia na wysprzedaż napojów alkoholowych wraz z następującymi załącznikami:

  • podanie okresu ( terminu ) wyprzedaży nie dłuższego niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia,
  • zestawienie zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych w poszczególnych rodzajach zezwoleń.

 

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Nie

 

3. Opłaty

             Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, wynosi:

  • 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
  • 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5% do 18 zawartości  alkoholu,
  • 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.

Opłata, o której mowa wnoszona jest na rachunek gminy.

Numer konta bankowego:

Urząd Miasta Rzeszowa
  ul. Rynek 1
Bank PKO BP 29 1020 4391 0000 6102 0144 6525

 

4. Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Rzeszowa                                                                      Urząd Miasta Rzeszowa

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń                       Kancelaria Ogólna

Pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów                                                      ul.  Rynek 1, 35-061 Rzeszów

Sekretariat pokój 53

 

 

5. Sposób i termin załatwienia sprawy

 I. Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

 

1.    Zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży (do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), powyżej 18% zawartości alkoholu).

 

             II. Termin załatwiania sprawy - do czternastu dni.

            III. Zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych odbiera się osobiście lub za pośrednictwem osoby posiadającej  pełnomocnictwo po uiszczeniu należnej opłaty lub za pośrednictwem poczty.

 

6. Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji wnioskodawcy przysługuję prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa. Odwołanie składa się w Biurze Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia zezwolenia.

7. Podstawa prawna

1.  Art. 184 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. ( Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm. ).

2.  Art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257 j.t.).

8. Uwagi

Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia.

Opracowała

Mariola Brańska

 

             2016-12-08

Zatwierdziła

Grażyna Kalandyk

 

            2016-12-08

Osoba odpowiedzialna

za aktualizacje karty

 

Mariola Brańska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikował(a): 10.10.2017 14:44, Władysław Ożóg
Wytworzył(a): 02.12.2008 09:37, Grażyna Kalandyk
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 6203041
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl