Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij 

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej
i Zezwoleń

 

KARTA USŁUGI

 

 

 

Data zatwierdzenia:

 

 2018-04-12

 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizaowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę.

 

 

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

 I. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

       formularz wniosku.

 

II. Wniosek o wygaśnięcie sprzedaży w przypadku:
  • likwidacji prowadzonej działalności (cateringu),
  • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej.2016.

 

III. Wniosek o umorzenie prowadzonego postępowania.
IV.          
Oświadczenie o wartości sprzedaży.

 

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Nie

 

3. Opłaty

1.      Dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w następującej wysokości:

  • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 525 złotych,
  • powyżej 4,5% do 18% zawartości  alkoholu – 525 złotych,
  • powyżej 18% zawartości alkoholu – 2100 złotych.

2.      Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

3.      Dla przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych, których roczna wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:

  • 37 500 złotych dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo  - opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości tych napojów sprzedanych w roku poprzednim,
  • 37 500 złotych dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)  - opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości tych napojów sprzedanych w roku poprzednim,
  •  77 000 złotych dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – opłata stanowi 2,7% ogólnej wartości tych napojów sprzedanych w roku poprzednim.

Opłata, o której mowa wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem.


Numer konta bankowego

 Urząd Miasta Rzeszowa  

ul. Rynek 1

Bank PKO BP 29 1020 4391 0000 6102 0144 6525

 

4. Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Rzeszowa                                                                      Urząd Miasta Rzeszowa

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń                       Kancelaria Ogólna

Pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów                                                      ul.  Rynek 1, 35-061 Rzeszów

Sekretariat pokój 53

 

5.  Sposób i termin załatwienia sprawy

1.    Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

1)    Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży( do 4,5% zawartości alkoholu (oraz na piwo), powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (w tym piwa), powyżej 18% zawartości alkoholu);

2)    Decyzja o wygaśnięciu zezwolenia;

3)    Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego;

4)    Decyzja o odmowie wydania zezwolenia.

2.    Termin załatwiania sprawy - do trzydziestu dni.

3.    Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych odbiera się osobiście lub za pośrednictwem osoby posiadającej pełnomocnictwo po uiszczeniu należnej opłaty, pozostałe decyzje za pośrednictwem poczty. 

 

6.  Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji wnioskodawcy (będącemu stroną postępowania administracyjnego) przysługuję prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa. Odwołanie składa się w Biurze Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia zezwolenia.

 

7.   Podstawa prawna

1.  Art.18ust 4 i 5, oraz art. 111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. ( Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn.).

2.  Uchwała Nr LXXIV/126/2002 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 2 lipca 2002 r. zmieniająca uchwałę RMRz. Nr XLIX/159/96 z dnia 30 grudnia 1996 r. i  Uchwała Nr XIV/299/2011 z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Rzeszowa (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego  Nr 115 z dnia 26 lipca 2011, poz. 1769).

3.   Art 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, (Dz. U. z 2017 r. poz.1257 j.t.).

 

8.   Uwagi

Jeżeli przedsiębiorca ubiega się o więcej niż jeden rodzaj zezwolenia np. na A i B, to na każdy rodzaj zezwolenia należy złożyć oddzielny wniosek.

Opracowała

Zofia Patruś

 2018-04-12

            

Zatwierdziła

Grażyna Kalandyk

 2018-04-12

          

Osoba odpowiedzialna

za aktualizacje karty

 

Zofia Patruś

 

Opublikował(a): 16.04.2018 08:45, Władysław Ożóg
Wytworzył(a): 02.12.2008 08:49, Grażyna Kalandyk
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 6203063
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl