Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

 

        

 

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej
i Zezwoleń

 

KARTA USŁUGI

 

 

 

Data zatwierdzenia:

 

2016-12-07

 

Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.

 

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

  1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z następującymi załącznikami:
  • zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - { Nie dotyczy zezwoleń wydanych}
  • dowodu wpłaty za korzystanie z zezwolenia      - { przez Prezydenta Miasta Rzeszowa},

·                 pisemna zgoda organizatora imprezy,

  • pisemna zgoda właściciela lub zarządcy terenu na którym ma być zlokalizowany punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

 

2.   Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Nie

 

3.   Opłaty

   I.   Opłata za jednorazowe zezwolenia wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w

       wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń i tak:

  • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 43,75 złotych,
  • powyżej 4,5% do 18% zawartości  alkoholu – 43,75 złotych,
  • powyżej 18% zawartości alkoholu – 175,00 złotych.

Numer konta bankowego:

Urząd Miasta Rzeszowa
  ul. Rynek 1
Bank PKO BP S.A. 29 1020 4391 0000 6102 0144 6525

 

 

4.   Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Rzeszowa                                                                      Urząd Miasta Rzeszowa

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń                       Kancelaria Ogólna

Pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów                                                      ul.  Rynek 1, 35-061 Rzeszów

Sekretariat pokój 53

 

5.   Sposób i termin załatwienia sprawy

1.    Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

1)    Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), powyżej 18% zawartości alkoholu);

2)    Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego;

3)    Decyzja o odmowie wydania zezwolenia.

2.    Termin załatwiania sprawy - do czternastu dni.

3.    Zezwolenia wydawane są na okres 2 dni.

4.    Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych odbiera się osobiście lub za pośrednictwem osoby posiadającej pełnomocnictwo po uiszczeniu należnej opłaty lub za pośrednictwem poczty.

5.    Pozostałe decyzje za pośrednictwem poczty. 

 

6.   Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji wnioskodawcy (będącemu stroną postępowania administracyjnego) przysługuję prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa. Odwołanie składa się w Biurze Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia zezwolenia.

 

7.   Podstawa prawna

1.    Art. 181 ust. 1,2,3, art. 111 oraz art. 14 ust. 2a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. ( Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm. ).

2.   Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LXXX/1460/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Rzeszowa miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży ( Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 9 października 2014 r., poz. 2623).

3.  Uchwała Nr LXXIV/126/2002 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 2 lipca 2002 r. zmieniająca uchwałę RMRz. Nr XLIX/159/96 z dnia 30 grudnia 1996 r. i  Uchwała Nr XIV/299/2011 z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Rzeszowa (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego  Nr 115 z dnia 26 lipca 2011, poz. 1769).

4.   Art.104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257 j.t.).

 

8.   Uwagi

1.       Wnioski o wydanie jednorazowych zezwoleń należy składać w terminie 14 dni przed planowaną imprezą.

2.       Jeżeli przedsiębiorca ubiega się o więcej niż jeden rodzaj zezwolenia np. na A i B, to na każdy rodzaj zezwolenia należy złożyć oddzielny wniosek

Opracowała

Zofia Patruś

 

             2016-12-07

Zatwierdziła

Grażyna Kalandyk

 

            2016-12-07

Osoba odpowiedzialna

za aktualizacje karty

 

Zofia Patruś

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opublikował(a): 13.04.2018 08:16, Władysław Ożóg
Wytworzył(a): 03.12.2008 10:27, Grażyna Kalandyk
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 6203067
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl