Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Miasto Rzeszów

 

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej
i Zezwoleń

 

KARTA USŁUGI

 

 

 

Data zatwierdzenia:

 

2016-12-16

 

Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Miasto Rzeszów

 

 

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

 

           I.11. 10.11.17 Załącznik nr 1 do EDG-13.Wniosek wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na   terenie Gminy Miasto Rzeszów wraz z załącznikami:

      Opis obiektu

      Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.

    W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:
· oświadczenie o posiadaniu zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, wydanego przez właściwy urząd statystyczny,


· oświadczenie o posiadaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 

 

 

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Nie

 

3. Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.

 

4. Miejsce złożenia dokumentów

  W Urzędzie  Miasta Rzeszowa, Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń, Pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów, sekretariat - pokój 53 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres urzędu podany powyżej.

 

5. Sposób i termin załatwienia sprawy

 

      1.Na terenie Gminy Miasto Rzeszów ewidencję innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie prowadzi Prezydent Miasta   Rzeszowa (Ewidencja ta nie obejmuje: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych). Wpis do ewidencji.

 2.Wpis do ewidencji w ciągu 7 dni od daty otrzymania wniosku.

 

 

6. Tryb odwoławczy

Nie stosuje się

 

 

7. Podstawa prawna

 

  1. Art. 35 ust. 2, art. 38 ust. 3, art. 39 ust. 3, 4 i 5 oraz art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1553),
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r., poz. 169m z późn. zm.).

 

8.  Uwagi

     1. Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń o następujących zmianach:
zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich, 
uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego, 
zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych,
zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych. 

Oswiadczenie dot. danych osobowych.doc

Upoważnieni pracownicy Biura EDG UM Rzeszowa mają prawo kontrolować, w zakresie swojej właściwości miejscowej, przestrzeganie wymagań określonych w art. 35 ustawy o usługach turystycznych.

We właściwym rejestrze publicznym identyfikujacym podmiot prowadzący inny obiekt hotelarski, należy wprowadzić dodatkowy adres wykonywania działalności gospodarczej - siedziby obiektu.

Opracowała

Barbara Żurek

 

             2016-12-16

Zatwierdziła

Grażyna Kalandyk

 

            2016-12-16

Osoba odpowiedzialna

za aktualizacje karty

 

Barbara Żurek

 

 

 

 

 

Opublikował(a): 11.12.2017 08:25, Władysław Ożóg
Wytworzył(a): 11.12.2008 13:48, Grażyna Kalandyk
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 6203049
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl