Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Udzielanie informacji o przedsiębiorcach przed przekazaniem do CEIDG

 


 

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej
i Zezwoleń

 

KARTA USŁUGI

 

 

 

Data zatwierdzenia:

 

2016-12-14

 

Udzielanie informacji o przedsiębiorcach przed przekazaniem do CEIDG

 

 

  1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

1.    Wniosek o udostępnienie danych archiwalnych z ewidencji działalności gospodarczej z dowodem zapłaty opłaty skarbowej.

 

  1. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Nie

 

  1. Opłaty

 

Opłaty skarbowe:

1.    Poświadczenie każdej rozpoczętej strony odpisu zaświadczenia lub decyzji  -  5,00 zł.

2.    Wydanie zaświadczenia - 17,00 zł

 

Opłatę skarbową można dokonać: na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa lub w kasach Urzędu.

NUMER KONTA: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

 

 

  1. Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Rzeszowa

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

Pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów

sekretariat - pokój 53

 

 

  1. Sposób i termin załatwienia sprawy

1.    Forma załatwienia:

·         wydanie zaświadczenia z zakresu ewidencji działalności gospodarczej,

·         wydanie odpisu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

·         wydanie odpisu decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej.

2.    Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

·         odpis zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

·         odpis decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej,

·         zaświadczenie z zakresu ewidencji działalności gospodarczej.

3.    Termin załatwienia sprawy:

·         niezwłocznie w obecności przedsiębiorcy w przypadku informacji ustnej i osobistego odbioru dokumentu,

·         do 7 dni pisemnie za pośrednictwem poczty.

 

 

  1. Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia - 7 dni

 

  1. Podstawa prawna

 

1.    Art. 217 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. 

      z 2017 r., poz.1257 j.t.).

2.    Art.26 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 922)

3.   Art. 66 ust. 3 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz

      o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. z 2009 r. poz., 97 zpóźn. zm.)

4.    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.  z 2016 r. , poz. 1827 j. t.).

5.    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).

 

 

8.   Uwagi

 

W Biurze Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń można uzyskać wyłącznie stan archiwalny wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej znajdują się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i są udostępniane poprzez stronę internetową https://prod.ceidg.gov.pl/

 

Opracowała

Zofia Patruś

 

             2016-12-14

Zatwierdziła

Grażyna Kalandyk

 

            2016-12-14

Osoba odpowiedzialna

za aktualizacje karty

 

Zofia Patruś

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikował(a): 10.10.2017 15:17, Władysław Ożóg
Wytworzył(a): 23.04.2015 10:47, Grażyna Kalandyk
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 6203009
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl