Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Udzielanie informacji o przedsiębiorcach przed przekazaniem do CEIDG

 

 

  

 

 

 

 

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej
i Zezwoleń

 

 

 

 

 

KARTA USŁUGI

 

 

 

Data zatwierdzenia:

 

2018-05-25

 

 

 

Udzielanie informacji o przedsiębiorcach przed przekazaniem do CEIDG

 

 

 1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

Wniosek o udostępnienie danych archiwalnych z ewidencji działalności gospodarczej
wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej

 

 1. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Nie

 

 1. Opłaty

 
Opłaty skarbowe:

 1. Poświadczenie każdej rozpoczętej strony odpisu zaświadczenia lub decyzji  -  5,00 zł.
 2. Wydanie zaświadczenia - 17,00 zł
 3. Zwolnienia od zapłaty opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 

Opłatę skarbową można dokonać: na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa lub w kasach Urzędu:  

Urząd Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów
Bank PKO BP SA
NUMER KONTA: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

 

 Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku. 

 

 1. Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Rzeszowa

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów

sekretariat - pokój 53
lub przesłać pocztą na wskazany wyżej adres.

Infolinia Urzędu Miasta Rzeszowa: 1 77 88 99 00
czynna w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7.30–15.30, środa 7.30–17.00

 

 1. Sposób i termin załatwienia sprawy

1.    Forma załatwienia:

 • wydanie zaświadczenia z zakresu ewidencji działalności gospodarczej;
 • wydanie odpisu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 • wydanie odpisu decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej.

2.    Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

 • odpis zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 • odpis decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej;
 • zaświadczenie z zakresu ewidencji działalności gospodarczej.

3.    Termin załatwienia sprawy:

 • niezwłocznie w obecności przedsiębiorcy w przypadku informacji ustnej i osobistego odbioru dokumentu,
 • do 7 dni pisemnie za pośrednictwem poczty.

 

 1. Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia - 7 dni

 

 1. Podstawa prawna


Art. 217
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalynm i archiwach

 

8.   Uwagi


W Biurze Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń można uzyskać wyłącznie stan archiwalny wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej znajdują się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i są udostępniane poprzez stronę internetową
https://prod.ceidg.gov.pl/ 


KLAUZULA INFORMACYJNA


Przetwarzanie danych osobowych interesantów Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Rzeszowa

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@erzeszow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania z zakresu udzielania informacji o przedsiębiorcach przed przekazaniem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - na podstawie przepisów zamieszczonych w niniejszej karcie usługi, w punkcie 7. Podstawa prawna.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.
   

Opracowała

Zofia Patruś

 

  2018-05-25

 

Zatwierdziła

Grażyna Kalandyk

 

 2018-05-25

Osoba odpowiedzialna

za aktualizacje karty

 

Zofia Patruś

 


Opublikował(a): 14.05.2019 11:30, Katarzyna Kunicka
Wytworzył(a): 23.04.2015 10:47, Grażyna Kalandyk
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13691065
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl