Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Ewidencja czasu pracy placówek handlowych, gastronomicznych, usługowych

   

 

 Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej
 i Zezwoleń

 KARTA USŁUGI

Data zatwierdzenia:

2018-11-29

 

 

 

 

 

Ewidencja czasu pracy placówek handlowych, gastronomicznych, usługowych

 

 

 

 

 1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

 


 1. Wniosek zgłoszenia czasu pracy
 2. Opinia właściwej terytorialnie Rady Osiedla, w przypadku, gdy przedsiębiorca ma zamiar prowadzić działalność w godz. od 22°° do 6°°

 

 

 1. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

 

 
Nie

 

 

 1. Opłaty

 


Brak opłat

 

 

 1. Miejsce złożenia dokumentów

 


Urząd Miasta Rzeszowa
Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
sekretariat - pokój 53

Infolinia Urzędu Miasta Rzeszowa: 1 77 88 99 00
czynna w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7.30-15.30, środa 7.30-17.00

 

 

 1. Sposób i termin załatwienia sprawy

 


Potwierdzenie zgłoszenia czasu pracy
Bez zbędnej zwłoki

 

 

 1. Tryb odwoławczy

 


Nie stosuje się

 

 

 1. Podstawa prawna

 


Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XL/95/92 z dnia 15 grudnia 1992 r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Miasta Rzeszowa.

 

 

 1. Uwagi

 


 1. Przedsiębiorca ustala czas pracy w podległych placówkach handlowych, gastronomicznych, usługowych.
 2. Zgłoszenie czasu pracy należy do obowiązków przedsiębiorcy

  


KLAUZULA INFORMACYJNA


Przetwarzanie danych osobowych interesantów Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Rzeszowa

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@erzeszow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania z zakresu prowadzenia ewidencji czasu pracy placówek handlowych, gastronomicznych, usługowych - na podstawie przepisów zamieszczonych w niniejszej karcie usługi, w punkcie 7. Podstawa prawna.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.

 

Opracowała

Maria Kubal

2018-11-29

 

Zatwierdziła

Grażyna Kalandyk

2018-11-29

 

Osoba odpowiedzialna
za aktualizację karty

Maria Kubal

 

 

 

 

 

 

 

 Opublikował(a): 14.05.2019 11:31, Katarzyna Kunicka
Wytworzył(a): 28.11.2016 14:00, Grażyna Kalandyk
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13360633
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl